.

Raport wizerunkowy o branży PR - maj 2006

dodano: 
13.06.2006

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w maju 2006 roku.

Opis:
• W maju 2006 ukazały się 94 publikacje poświęcone branży PR. Większość z nich to materiały prasowe - 74, 11 wiadomości związanych z tematyką public relations zostało wyemitowanych przez stacje radiowe, a 9 przez telewizyjne.
• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR na pierwszym miejscu znalazła się Gazeta Wyborcza, która opublikowała 8 artykułów na temat tej branży.
• W maju najwięcej materiałów poświęconych public relations dotyczyło PR-owskich porad i PR-u Polski – po 20 publikacji oraz sytuacji w branży PR w Polsce - 18.
• Najwięcej informacji o PR publikowały media o profilu informacyjnym (54,2%) oraz poświęcone tematyce biznesu i gospodarki (18%).
• 72,3% publikacji pochodziło z mediów ogólnopolskich, pozostałe 27,7% przekazów ukazało się w mediach lokalnych.
• Najczęściej o branży public relations w maju 2006 pisały dzienniki – artykuły z gazet codziennych stanowią 53,2% wszystkich publikacji. Materiały pochodzące z radia znalazły się na drugim miejscu i stanowiły 11,7% wszystkich przekazów o PR.

Spostrzeżenia:
• Maj przyniósł spadek liczby materiałów dotyczących public relations. Najczęściej były one poświęcone PR-owskim poradom dla różnych grup społecznych oraz public relations Polski w kontekście działań promujących turystykę oraz wykorzystywania przez miasta i regiony narzędzi public relations.
• Z analizy publikacji wynika, że 51% majowych przekazów o branży PR miało wydźwięk neutralny. Wśród materiałów znalazło się po 24,5% przekazów negatywnych i pozytywnych. Najwięcej przekazów negatywnych pojawiło się w kategorii PR polityczny – stanowiły one 43,75% przekazów na ten temat.
• W maju 2006 ukazały się 74 publikacje cytujące lub wzmiankujące osoby i firmy w kontekście PR. Część tych przekazów nie jest w całości poświęcona public relations, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.
• Spośród osób najczęściej wzmiankowanych w kontekście PR wyróżnia się Norbert Kilen, konsultant agencji On Board PR, którego wypowiedzi były cytowane przez media pięciokrotnie.
• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR agencji ponownie najwięcej razy pojawiała się, wspominana dziewięciokrotnie, agencja On Board. Podobnie jak w dwóch ubiegłych miesiącach, On Board przywoływano głównie w kontekście publikowanych przez tę agencję raportów dotyczących PR-u. Na pierwszym miejscu wśród wzmiankowanych w kontekście PR firm, organizacji i instytucji znalazła się Polska Organizacja Turystyczna.

Informacje i wykresy uzyskane na podstawie analizy:

Wykres 1. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane/wzmiankowane osoby w kontekście PR


Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje


Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations


Wykres 2. Media publikujące informacje o PR


Wykres 3. Zasięg publikacji o PR


Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR


Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2005 – maj 2006 r.

Wykres 5 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2005 – maj 2006).
Opis publikacji:

O marce Polski
Przygotowania do sezonu turystycznego zaowocowały wyjątkowo dużą liczbą publikacji dotyczących promocji i kształtowania wizerunku Polski, i polskich miast. W telewizji Polsat wyemitowano materiał dotyczący polskich „markowych” miast. Wynikało z niego, że miastami, które posiadają silne marki są: Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk.
Rzeczpospolita doniosła, że Polska Organizacja Turystyczna dopiero w maju zatwierdziła tegoroczne budżety swoich zagranicznych ośrodków. W związku z tym część projektów zmodyfikowano, część – ocenionych przez POT jako mało skuteczne – odrzucono. Taka sytuacja oznacza, że ośrodki zagraniczne nie zdążą przygotować letnich akcji promocyjnych, a promocja Polski, np. na rynku brytyjskim, rozpocznie się w październiku lub listopadzie.
Ciekawy artykuł dotyczący marki Polski pojawił się na łamach magazynu Media i Marketing. Znalazła się w nim informacja o tym, że nasz kraj zajął jedno z ostatnich miejsc w rankingu 35 krajów objętych Indeksem Marek Narodowych (Anholt-GMI Nation Brands Index). „Polska ma nie tyle złą percepcję wśród mieszkańców innych krajów, ile jest krajem kompletnie nieznanym”– twierdził twórca badania Simon Anholt. Jego zdaniem Polska powinna określić strategię rozwoju i obszarów, z którymi ma być kojarzona. „Polska może przyjąć strategię taką jak IBM – bycia marką niezawodną i globalną, albo iPoda – bycia marką małą i idealnie sformatowaną”.

Lobbyści, lekarze i firmy farmaceutyczne
W mediach pojawiły się liczne artykuły dotyczące funkcjonowania lobbingu. Na łamach Pulsu Biznesu Mira Wszelaka, pisała o tym, że mimo wejścia w życie ustawy o lobbingu, na legalizację zdecydowało się zaledwie kilku śmiałków, a „reszta czeka i działa w szarej strefie”. Lobbyści ukrywają swoją działalność przede wszystkim ze względu na wciąż panujące negatywne skojarzenia związane z lobbingiem. Witold Michałek ze Stowarzyszenia Unilob mówił, że zbyt sztywne procedury utrudniają lobbystom kontakty z politykami: „Urzędnicy bywają często przesadnie ostrożni (…) boją się podejrzeń i jakichkolwiek kontaktów”. Sporo kontrowersji wzbudził temat zaangażowania firm farmaceutycznych w strajki lekarzy, który po raz pierwszy został opisany przez dziennikarzy tygodnika Wprost. W artykule znalazła się informacja o tym, że na zlecenie Stowarzyszenia Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych w Polsce (SPIFF), firma lobbingowa Cross Media przygotowała opracowanie pt.: „Koalicja dla reform. Jak zwiększyć publiczne wydatki na system opieki zdrowotnej w Polsce”. Zawarte w nim były rady, w jaki sposób wykorzystać połączone siły lekarzy i pielęgniarek, menedżerów służby zdrowia, farmaceutów, przedstawicieli samorządów i dziennikarzy, aby wywrzeć presję na politykach i doprowadzić do zwiększenia wydatków na służbę zdrowia. Temat ten podjęły również Polityka i Dziennik.

PR polityczny pierwszej i drugiej ławki
Dziennik skomentował zmianę wizerunków Andrzeja Leppera i Romana Giertycha od czasu ich wejścia do rządu. „Po kilku tygodniach obecności w rządzie dwóch negatywnych bohaterów publicystyki politycznej sytuacja w niczym nie przypomina zapowiadanego horroru. Andrzej Lepper i Roman Giertych radzą sobie całkiem dobrze, dokonując wszelkich starań, by na przekór niechętnym opiniom okazać się właściwymi ludźmi na właściwych miejscach” – komentował Dziennik. „Największe zmiany wizerunkowe obserwuję właśnie w przypadku Giertycha. Wcześniej rzadko się uśmiechał, a jeśli już, to cynicznie. Teraz ciepło uśmiechnięty używa kilkakrotnie mniej słów pejoratywnych niż kiedyś, mówi ciszej i mniej radykalnie. Jest koncyliacyjny” – zauważył Adam Łaszyn.
Dziennik poruszył również temat działań wizerunkowych Wojciecha Olejniczaka, który zamierza zdobyć fotel prezydenta Warszawy i dlatego „pilnie uczy się języków, jeździ po świecie, by zdobyć ogładę na salonach”. W artykule znalazły się opinie specjalistów ds. marketingu politycznego, którzy zarzucali Olejniczakowi m.in.: brak charyzmy i osobowości oraz wizerunek „plastikowego sztywniaka.


Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach

Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Piar, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane/wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin