wtorek, 23 lipca, 2024
Strona głównaPublikacjeRaport wizerunkowy o branży PR - maj 2008

Raport wizerunkowy o branży PR – maj 2008

Nowe zainteresowania mediów – PR zagranicznych polityków, relacje inwestorskie, PR sportu!

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w maju 2008 roku.

Spostrzeżenia:
• W maju 2008 roku ukazały się 302 publikacje związane z PR-em, to o ok. 11% mniej niż w kwietniu tego roku, ale aż o 50% więcej niż w maju roku ubiegłego.
• W opisywanym miesiącu najczęściej poruszanym przez media tematem związanym z public relations był PR Polski (w zestawieniu znajdują się 82 publikacje o tej tematyce). Na drugim miejscu znalazła się tematyka PR-u politycznego – 70 publikacji, a na trzecim ogólne zagadnienia dotyczące branży PR, którym poświęcono 51 materiałów.
• W majowym zestawieniu wyodrębniono nowe tematy, którym media poświęciły szczególną uwagę. Jest to m.in. temat zagranicznego PR-u politycznego, w zakres którego weszły materiały i analizy działań PR zagranicznych polityków (25 publikacji). Wyodrębniono też tematykę relacji inwestorskich, którym media poświęcają coraz więcej uwagi oraz PR-u sportu.
• Z analizy zakwalifikowanych do badania publikacji wynika, że zdecydowana większość (206) majowych przekazów o branży PR miała wydźwięk neutralny, 48 materiałów było negatywnych, i tyle samo miało charakter pozytywny.
• W maju 100 razy cytowano i 25 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast firmy, instytucje i agencje wzmiankowano w analizowanych publikacjach 61 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.
• W maju najczęściej cytowaną osobą był Eryk Mistewicz, na którego media powoływały się w kontekście PR-u politycznego 9 razy. Wypowiedzi Michała Krawczyka na temat działań promocyjnych Lubelszczyzny przytaczano 6 razy, a Bogdana Biniszewskiego – 4.
• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w maju zwyciężył ComPress, który był wzmiankowany głównie z okazji debiutu na NewConnect 9 razy. Agencja wyprzedziła: Cumulus PR i First PR, które wymieniano po 4 razy.

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2005 – maj 2008 r.
Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2006 – maj 2008).


Wykres 2. Nacechowanie informacji dotyczących najpopularniejszych tematów (styczeń – maj 2008).

Wykres 3. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji

Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations

Wykres 4. Autorzy tekstów o PR oraz tematy przez nich poruszane

Wykres 5. Media publikujące informacje o PR

Wykres 6. Zasięg publikacji o PR

Wykres 7. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

Opis publikacji:

PR Polski – miasta nadal, ale nie tylko
W maju nadal najczęstszym tematem związanym z public relations była promocja miast. Media, głównie lokalne, opisywały inicjatywy wizerunkowe m.in. Gdańska, Lublina, Opola. Gazeta Wyborcza Łódź opisała nowy pomysł władz Wrocławia, które miasto chcą promować poprzez specjalny serwis internetowy, którego użytkownicy będą polecać swoje ulubione miejsca i atrakcje stolicy Dolnego Śląska.

Temat PR-u Polski dotyczył jednak nie tylko promocji miejscowości, ale też zagranicznego wizerunku całego kraju. Rzeczpospolita pisała o planowanej ekspozycji Polski na wystawie w Saragossie która, zdaniem dziennikarki, Joanny Cabaj „ma być dla nas szansą na przyciągnięcie do Polski hiszpańskich inwestorów, głównie z sektora energetycznego oraz budowlanego”.

PR, czy polityka?
Drugie miejsce w zestawieniu tematów zajął PR polityczny. Analizując majowe przekazy medialne można odnieść wrażenie, że polska polityka nie potrafi się już obejść bez wsparcia różnych doradców ds. wizerunku i spin doktorów. W tym kontekście wymieniano nazwiska Michała Kamińskiego i Adama Bielana, a także Jacka Kurskiego, który jednak bywa określany mianem „propagandzisty”. Zainteresowanie mediów tematem PR-u politycznego spowodowało obecność na łamach różnych tytułów komentatorów z tej dziedziny, a osobą najczęściej cytowaną w mediach w kontekście PR-u stał się Eryk Mistewicz.

Jan Piński i Tomasz P. Terlikowski w tygodniku Wprost zastanawiali się nad wizerunkiem Donalda Tuska. Uznali, że miodowy okres nie mógł trwać wiecznie i premier zaczął mieć kłopoty z wizerunkiem medialnym. Jego głównym problemem nie jest zdobycie popularności tylko utrzymanie jej do przyszłych wyborów prezydenckich. Dziennikarze zauważyli, że PR premiera opiera się na byciu celebrity, co niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Według nich premier jest dziś prawie takim samym produktem marketingu politycznego jak zachodni politycy, a jego PR-owcy czerpią inspiracje z wizerunku takich polityków jak Nicolas Sarkozy, Angela Merkel czy Bill Clinton.

Branża PR coraz silniejsza
Media są nadal zainteresowane zagadnieniami dotyczącymi ogólnie branży public relations. W maju dużo miejsca poświęciły debiutom na NewConnect agencji PR-owskich. W tym kontekście pojawiły się m.in. materiały o debiucie i planach rozwoju firmy ComPress i wywiady z jej przedstawicielem – Bogdanem Biniszewskim. Marcin Zawiśliński na łamach Pulsu Biznesu pisał o wzlotach i upadkach agencji, a Łukasz Malczewski, jeden z szefów ComPressu, radził, jak powinny działać firmy PR-owskie w pracy z klientami.

Branży PR dotyczyła także sonda Pulsu Biznesu, który zapytał PR-owców o to, jakie mają przygotowanie zawodowe. Z sondażu wynikło, że dyplomowanymi ekspertami ds. public relations są tylko nieliczni.W badaniu wzięli udział PR-owcy pracujący w Warszawie, ponieważ tutaj, jak podkreślał autor artykułu, mieści się najwięcej firm świadczących usługi public relations oraz działów PR w korporacjach. Jak się okazało na 202 przebadanych przedstawicieli branży, aż 141 osób nie ma żadnego wykształcenia kierunkowego, a tylko 35 ukończyło w różnych placówkach studia podyplomowe z zakresu PR-u.
 
Charakterystyka publikacji:
• W maju 2008 roku opublikowano 302 artykuły dotyczące branży public relations. 31 z nich to materiały z radia i telewizji, pozostałe – to publikacje prasowe.
• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską na pierwszym miejscu znalazła się ponownie Gazeta Wyborcza, która na łamach swojego ogólnopolskiego wydania oraz dodatków regionalnych opublikowała 32 artykuły związane tematycznie z branżą PR. Warto zaznaczyć, że Gazeta jest liderem wśród tytułów publikujących materiały związane z PR-em od początku 2008 roku.
• W maju, podobnie jak w kwietniu, informacje w mediach związane z PR-em zdominował temat PR-u Polski – zagadnieniu temu poświęcono 82 materiały. W majowym opracowaniu przygotowano zestawienie trzech najpopularniejszych tematów, do których odnosiły się media w kontekście public relations od początku 2008 roku (Wykres 2.)
• Większość publikacji pochodzi z mediów informacyjnych.
• Wśród dziennikarzy piszących o PR największym powodzeniem cieszyły się tematy: PR-u politycznego, PR-u Polski, narzędzi PR, porad PR i ogólnie branży PR, wszystkim poświęcono po 3 materiały. W mediach ukazało się najwięcej materiałów autorstwa Anny Górskiej, Katarzyny Borowskiej, Mariusza Staniszewskiego oraz Marcina Zawiślińskiego.
• W maju częściej o PR pisały media ogólnopolskie, które zamieściły 170 publikacji związanych tematycznie z public relations. Natomiast w mediach regionalnych znalazły się 132 materiały o tej tematyce.
• Zdecydowanie najczęściej o branży public relations w maju pisały dzienniki – pochodzi z nich aż 194 na 302 wszystkie publikacje uwzględnione w zestawieniu.

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
– o branży PR jako całości,
– traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
– o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
– o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR
– dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
– poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad)
– o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
– opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
– opisujące jedną firmę lub agencję PR,
– opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
– wzmiankujące jedynie tematykę PR,
– zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
– dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR
Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
– opisujące jedną firmę lub agencję PR,
– opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
– wzmiankujące tematykę PR.
Pomijane są natomiast przekazy:
– zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
– dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj