.

Raport wizerunkowy o branży PR - maj 2009

dodano: 
15.06.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Rekordowy - najwięcej polityki

Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branży PR mediach w maju 2009 roku.

Spostrzeżenia:

• W maju 2009 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazało się aż 541 publikacji związanych z PR-em. To o 120 proc. publikacji więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku i najwięcej od początku tworzenia raportu o wizerunku branży PR w mediach (czyli od września 2004 roku).

• W opisywanym miesiącu, podobnie jak w marcu i kwietniu tego roku, najczęściej poruszanym tematem był PR polityczny (w zestawieniu znajduje się 267 publikacji związanych z tym zagadnieniem). Dość często pojawiał się temat PR-u Polski (151). Natomiast temat branży PR podejmowano rzadziej niż w poprzednich miesiącach – tylko 44 razy. To o 33 publikacje mniej niż w kwietniu tego roku.

• Analiza zakwalifikowanych publikacji wykazała, że zdecydowana większość majowych przekazów (505) o branży PR miała wydźwięk neutralny, tylko 8 materiałów było nacechowanych negatywnie, a 28 - pozytywnie.

• W maju 245 razy cytowano i 27 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane 102 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji.

• W opisywanym miesiącu ekspertem najczęściej proszonym o komentarz PR-owski był dr Wojciech Jabłoński, który pojawił się w mediach i na łamach ogólnopolskiej prasy aż 40 razy. Drugie miejsce zajął Piotr Tymochowicz (37), trzecie Eryk Mistewicz (26). Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Wiesław Gałązka (10) i Sławomir Pawlak (9) .

• Osobą, która najczęściej wzmiankowano w kontekście PR-u był Jacek Prześluga, jego nazwisko wymieniono w mediach 12 razy.

• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w maju pierwsze miejsce zajęła firma Alert Media Communications, którą wymieniono 4 razy. Na drugim miejscu uplasowała się Społeczna Agencja PR.

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – maj 2009 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2007 – maj 2009).


Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji

Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations

Wykres 3. Media publikujące informacje o PR

Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

Opis publikacji:

Walka na strategie wyborcze

W maju przekazy mediowe, w których poruszano temat public relations, były zdominowane przez politykę i wybory do Parlamentu Europejskiego. Partie prześcigały się w opracowywaniu strategii, które miały przynieść im więcej głosów wyborców. Jak pisała Amelia Panuszko na łamach dziennika Polska, PO stawiała na spoty i spotkania z wyborcami, a cała kampania miała być bliska ludziom. Wojciech Jabłoński w wypowiedzi dla gazety zaznaczał, że taka strategia może się partii rządzącej opłacić.

Norbert Maliszewski na łamach Polski Kuriera Lubelskiego zauważył, że zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński w debacie politycznej coraz częściej sięgają do symboli przeszłości – tej bardziej odległej z czasów Solidarności i tej bliższej - z czasu wyborów w 2007 roku. Mirosław Obarski natomiast, w wypowiedzi dla Superstacji podkreślił, że kampania Prawa i Sprawiedliwości zniechęca Polaków do udziału w wyborach: „PiS postawił sobie za cel wyłącznie zniechęcanie do PO. Zdobywanie głosów dla własnej formacji jest potraktowane marginalnie” – stwierdził specjalista.

Gadżety kontra festiwale

W opisywanym miesiącu media informowały również o ciekawych inicjatywach promocyjnych miast i regionów, a także o dużych wydatkach na ten cel. Jak informuje portal rp.pl, polskie miejscowości konkurują między sobą w organizacji popularnych imprez i festiwali, na które zapraszają zagraniczne gwiazdy. Gazeta Wyborcza informuje, że władze Krakowa wymyśliły także oryginalny pomysł stworzenia listy „top turystów” wśród nich maja się znaleźć takie nazwiska jak de Gaulle, Goethe, czy Balzac. Krakowscy włodarze mają zamiar przyciągnąć dzięki temu zwiedzających z całego świata.

Media donosiły również o planach stworzenia gadżetów promocyjnych przez władze poszczególnych miast. Radio Wawa poinformowało o ogłoszeniu konkursu na gadżet promocyjny dla Warszawy. Konkurs zorganizowano w związku z rozpoczynającą się za ponad dwa lata prezydencją Polski w UE. Nowoczesna pamiątka z Warszawy ma kojarzyć się z Warszawą, jako stolicą Unii Europejskiej. Fakt natomiast donosi o wydatkach władz Łodzi, które przeznaczyły na różnego rodzaju gadżety prawie 940 tys. zł.

Opis:

• W maju 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 541 materiałów dotyczących branży public relations 348 z nich, to przekazy z telewizji i radia (odpowiednio: 177 i 171), pozostałe 193 to teksty z prasy.

• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską liderem okazała się telewizja Superstacja (75). Na drugim miejscu uplasował się Polsat News (49), a następnie dziennik Rzeczpospolita (40).

• W maju na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się temat PR-u politycznego – zagadnieniu temu poświęcono 267 publikacji. Większość z nich (451) pochodzi z mediów ogólnoinformacyjnych.

• W maju najczęściej temat branży PR pojawiał się w telewizji (177).

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin