.

Raport wizerunkowy o branży PR marzec 2009

dodano: 
15.04.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

PR polityczny ponownie liderem!

Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w marcu 2009 roku.

Spostrzeżenia:
 
• W marcu 2009 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazały się 253 publikacje związane z PR-em. To aż o 183 materiały mniej niż w lutym, jednak o 29 więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku.
 
• W opisywanym miesiącu zdecydowanym liderem wśród tematów został PR polityczny (w zestawieniu znajduje się 110 publikacji związanych z tym zagadnieniem). Drugie miejsce w zestawieniu zajęła tematyka PR-u Polski (50), a trzecie – branży PR (38).
 
• Z analizy zakwalifikowanych do badania publikacji wynika, że tak jak w poprzednim miesiącu zdecydowana większość (199) marcowych przekazów o branży PR miała wydźwięk neutralny, 33 materiały były nacechowane negatywnie, a aż 20 - pozytywnie.
 
• W marcu 128 razy cytowano i 24 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane 81 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.

• W marcu ekspertem najczęściej proszonym przez media ogólnopolskie o komentarz PR-owski był Piotr Czarnowski (10). Drugie miejsce zajął Piotr Mościcki (7). Kolejni w zestawieniu to Wiesław Gałązka i Marek Kochan, których wypowiedzi były wykorzystywane po 6 razy.
 
• Najczęściej wymienianą w kontekście PR-u instytucją był PSPR (6). W tym kontekście wzmiankowano również: PAIiIZ (4) oraz POT (3).
 
• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w marcu pierwsze miejsce zajęły firmy: First PR (10) i Ciszewski PR (3).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – marzec 2009 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2007 – marzec 2009).


Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR


Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje


Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations


Wykres 3. Media publikujące informacje o PR


Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PROpis publikacji

Problemy wizerunkowe PSL i początki kampanii do Europarlamentu

W poprzednich miesiącach liczba publikacji pisanych w kontekście PR-u politycznego przewyższała inne kategorie. Tak było również i w marcu. Dziennikarze często poruszali temat kłopotów wizerunkowych PSL-u i oskarżeń o nepotyzm kierowanych pod adresem Waldemara Pawlaka, a łączących się też z tzw. „aferą Misiaka”. „Obawiam się, że w oczach przeciętnego Kowalskiego, który zaczyna odczuwać spowolnienie gospodarki, utrwali się obraz przedsiębiorcy - cwaniaka. Obraz »byznesmena«, który nie dorobił się własną ciężką pracą, ale wykorzystał koneksje i znajomości” – pisał na łamach Pulsu Biznesu Tadeusz Markiewicz.

Media poruszały także temat wstępnych przygotowań partii do kampanii wyborczej do europarlamentu. W Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z psychologiem społecznym Norbertem Maliszewskim, który zauważył, że wybory do PE przypominają obecnie konkurs eurowizji, mniejsze znaczenie mają kompetencje, a większe umiejętność zrobienia przez polityka szumu wokół własnej osoby.

Promocja Polski i walka o fundusze europejskie

W marcu media poruszały także chętnie temat wizerunku Polski i Polaków. „Zamiast budować obraz kraju innego niż wszystkie, intrygującego, zlejecie się z Zachodem w jedną całość, a to nie przyciągnie do was więcej turystów” - mówiła na temat promocji Polski i kampanii „Polska!Year” Katie Foster, specjalistka od marketingu turystycznego w wywiadzie dla dziennika Polska.

Ta sama gazeta zamieściła tez wywiad z Agnieszką Ładą z Instytutu Spraw Publicznych, w którym ekspertka mówiła o zmianach, jakie zachodzą w wizerunku Polaków. Jej zdaniem „ciągle silny jest stereotyp, że Polak popełnia przestępstwa, kręci lewe interesy i nie można mu do końca zaufać”. Łada zauważyła też, że w czasach kryzysu spirala strachu i niechęci do obcych – w tym Polaków pracujących za granicą - nakręcają bardziej lokalne związki zawodowe i mass media niż sam kryzys.

Szeroko poruszano również kwestię nowych pomysłów i projektów na promocję miast.

Opis:

• W marcu 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 253 artykuły dotyczące branży public relations. 108 z nich, to materiały z telewizji i radia (odpowiednio: 84 i 24), pozostałe to teksty z prasy. • Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską dwa pierwsze miejsca zajęły stacje telewizyjne: Superstacja (38) oraz TVN24 (17). Trzecia w zestawieniu była Rzeczpospolita (16).
• W marcu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się temat PR-u politycznego – zagadnieniu temu poświęcono 110 publikacji. Większość publikacji pochodzi z mediów ogólnoinformacyjnych.
• W marcu zdecydowanie najczęściej o branży public relations można było usłyszeć w telewizji (84).
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin