.

Raport wizerunkowy o branży PR - październik 2004

dodano: 
14.01.2005

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Wyniki drugiego raportu PRoto na temat wizerunku branży public relations w mediach pokazują, że w październiku najwięcej publikacji o PR zamieściła Gazeta Wyborcza. Najczęściej cytowaną-wzmiankowaną w kontekście public relations osobą był Piotr Czarnowski, a agencją PR – TBWA\PR. Większość przekazów (ponad 70%) pozytywnie przedstawiała branżę PR.

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy branży PR, przestawiający jej obraz w mediach w październiku 2004.

Informacje i wykresy uzyskane na podstawie analizy:
• Liczba publikacji na temat branży PR w październiku – 48 tekstów;
• Publikacje zostały zaklasyfikowane do następujących kategorii tematycznych:
- CSR
- czarny PR
- PR dla PR
- PR dla różnych grup społecznych
- porady
- PR polityczny
- PR w kryzysie
- PR wewnętrzny
- publikacje o PR (książki, artykuły)
- rynek PR
- wydarzenia/ kalendarium

• Wykres 1. Media publikujące informacje o PR• Wykres 2. Zasięg publikacji o PR


• Wykres 3. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR


• Tabela 1. Dziennikarze i publicyści najczęściej piszący o PR


Publicysta / dziennikarz


Liczba publikacji


Wojciech Czuchnowski


2


Grzegorz Kiszluk


2• Wykres 4. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


• Liczba publikacji cytujących lub wzmiankujących osoby i firmy w kontekście PR – 106 tekstów.

• Tabela 2. Najczęściej cytowane / wzmiankowane osoby w kontekście PR


Cytowana/wzmiankowana osoba


Liczba publikacji


Piotr Czarnowski


3


Adam Czarnecki


2


Andrzej Długosz


2


Andrzej Drzycimski


2


Ewa Hope


2


Rafał Kasprów


2


Grzegorz Kiszluk


2


Valerie Anne Lencznar


2


Magdalena Nurkiewicz


2


Jerzy Olędzki


2


Sławomir Pawlak


2


Małgorzata Przybylska


2


Janusz Rachoń


2


Swietłana Reszka


2


ks. Paweł Rosik


2


Marek Rybarczyk


2


Rafał Szymczak


2


Paweł Trochimiuk


2


     
• Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR firmy, organizacje, instytucje
                                                      

• Tabela 4. Najczęściej wzmiankowane agencje PR
 

Opis
• W październiku 2004 ukazało się 48 publikacji poświęconych branży PR.
• Spośród 48 przekazów tylko jeden nie pochodził z prasy – była to informacja z Radia PiN o akcji ZFPR „Czyste informacje”.
• Najwięcej informacji o PR publikowały media o profilu informacyjnym (22 publikacji – 46% tekstów) oraz gospodarczym (13 – 27%).
• 71% publikacji pochodziło z mediów ogólnopolskich, zaś w lokalnych środkach przekazu ukazało się 29% artykułów.
• Wśród pism najczęściej poruszających tematykę PR na pierwszym miejscu znajduje się Gazeta Wyborcza, która zamieściła 8 publikacji (17% wszystkich materiałów). Kolejne miejsca zajmują: Gazeta Prawna, Przegląd, Press i Dziennik Polski.
• Najczęściej o branży public relations w październiku 2004 pisały dzienniki – materiały z gazet codziennych stanowią połowę tekstów.
• Najwięcej materiałów związanych z PR to porady dotyczące działań public relations różnych grup społecznych (25%), a także teksty o sytuacji na rynku branży PR (19%) i nadchodzącym lub minionym wydarzeniom (15%).
• W październiku nie było dużej liczby publikacji o PR autorstwa tych samych osób. Po dwa artykuły w analizowanym miesiącu opublikowali: Grzegorz Kiszluk i Wojciech Czuchnowski.

Spostrzeżenia:
• Teksty w kategorii „PR dla różnych grup społecznych – porady” związane były z kreowaniem wizerunku branży ubezpieczeniowej, budowlanej i nieruchomości oraz z PR-em samorządów.
• Publikacje z kategorii „rynek PR” przedstawiały aktualną sytuację branży PR oraz jej zarobki (artykuły w Gazecie Wyborczej i magazynie Marketing w Praktyce), jak również zmiany personalne wśród PR-owców.
• W kategorii „wydarzenia/kalendarium” znalazły się informacje o Gdańskich Spotkaniach PR, konferencji PR w Rzeszowie oraz Międzynarodowych Dniach Komunikacji Marketingowej „Mosty”. Dwa teksty dotyczyły konkursu Złote Spinacze organizowanego przez ZFPR.
• Publikacjom dotyczącym PR było poświęconych 5 tekstów – opisywano książki: „Kreatywność w PR” A.Greena, „Upadek reklamy i wzlot public relations” L. Ries i A. Riesa oraz „Public relations” M. Prichinello i R. Laermera.
• Mniej publikacji (13%) było poświęconych czarnemu PR. Zaklasyfikowane do tej kategorii teksty, to m.in.: listy – reakcje na tekst z Przeglądu „Czarno to wygląda” oraz wywiad z Rafałem Kasprowem z MDI opublikowany w Nowej Trybunie Opolskiej.
• W nowej kategorii tematycznej „CSR” poświęconej publikacjom o odpowiedzialności społecznej biznesu, pojawił się wywiad z Małgorzatą Gresztą, prezesem Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tekst z Dziennika Polskiego).
• Akcja „Czyste informacje” oraz opinia o wizerunku polskiej branży PR zaklasyfikowane zostały do kategorii „PR dla PR”.
• Po 1 artykule odnotowano w kategoriach „sytuacje kryzysowe” i „PR wewnętrzny”.
• Z analizy publikacji wynika, że większość przekazów o branży PR miała pozytywny wydźwięk. Jako negatywnie przedstawiający polski PR został uznany jeden tekst - wywiad z Rafałem Kasprowem z Nowej Trybuny Opolskiej.
• Liczba publikacji cytujących lub wzmiankujących osoby i firmy w kontekście PR w październiku 2004 to106 tekstów. Niektóre z tych publikacji odnoszą się do branży PR, jednak wiele materiałów porusza inne tematy, dlatego liczba ta jest inna.
• Najczęściej cytowaną/wzmiankowaną w kontekście PR osobą w październiku 2004 roku był Piotr Czarnowski, którego wypowiedzi dotyczyły czarnego PR, wizerunku firmy Orlen i wykorzystania sportowców do promocji.
• Spośród firm, organizacji i instytucji w kontekście PR najczęściej – trzykrotnie - były wzmiankowane: ZFPR, PSPR oraz Stowarzyszenia Karan (związane z kampanią „Walcz z agresją. Zacznij od siebie”).
• Najczęściej wymienianą w analizowanych przekazach agencją PR była TBWA\PR, o której można było przeczytać w 7 publikacjach.

Metodologia badania
Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie http://www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat; np. Press – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR - dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad)
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

część II – Najczęściej cytowane/wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR
Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące tematykę PR,

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.


komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin