.

Raport wizerunkowy o branży PR - październik 2008

dodano: 
19.11.2008

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

W październiku media pełne PR-u!

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w październiku 2008 roku.

Spostrzeżenia:
• W październiku 2008 roku ukazało się aż 449 publikacji związanych z PR-em, co jest rekordową liczbą od początku przygotowywania raportu. Liczba ta jest w dużej mierze wynikiem zwiększonej aktywności nowego kanału telewizyjnego – Superstacji, który zamieścił w opisywanym miesiącu wiele materiałów na temat wizerunku.
• Kolejność tematów najczęściej poruszanych w kontekście PR-u w październiku była taka sama jak miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsce zajęła tematyka PR-u Polski (w zestawieniu znajduje się 165 publikacji na ten temat). Na drugim miejscu znalazły się zagadnienia PR-u politycznego – 134 publikacje, a na trzecim - ogólne zagadnienia branży PR, którym poświęcono 53 materiały. W zestawieniu jako oddzielny temat uwzględniono wizerunek PZPN-u, któremu to zagadnieniu media poświęciły sporo uwagi w minionym miesiącu (11 materiałów).
• Z analizy zakwalifikowanych do badania publikacji wynika, że zdecydowana większość (306) październikowych przekazów o branży PR miała wydźwięk neutralny, 76 materiałów miało charakter negatywny, a 67 - pozytywny.
• W październiku 209 razy cytowano i 86 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast firmy, instytucje i agencje wzmiankowano w analizowanych publikacjach 230 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.
• Październikowy ranking osób cytowanych w kontekście PR-u otwiera Piotr Tymochowicz, którego wypowiedzi na temat wizerunku polityków media przedstawiały 9 razy (głównie Superstacja). Na drugim miejscu znaleźli się: Eryk Mistewicz, Sebastian Włodarski i Mateusz Zmyślony, każdy występujący w mediach po 5 razy.
• Wśród najczęściej wymienianych w kontekście PR-u firm i instytucji na pierwszym miejscu znalazł się serwis CSR PL (5 razy). Drugie miejsce zajęły: portal PRoto.pl oraz Polska Organizacja Turystyczna (każda z instytucji wzmiankowana po 3 razy). Portal PRoto.pl był przytaczany w kontekście opracowywanych raportów tematycznych.
• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w październiku pierwsze miejsce zajęła ponownie Grupa Eskadra wzmiankowana aż 28 razy, głównie w kontekście rozpoczętej współpracy z władzami Płocka. Drugą lokatę uzyskała agencja First PR (6).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2005 – październik 2008 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2006 – październik 2008).


Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations

Wykres 3. Media publikujące informacje o PR

Wykres 4. Zasięg publikacji o PR

Wykres 5. Profil i częstotliwość mediów informujących o PROpis publikacji

PR Polski znowu najważniejszy


W październikowym zestawieniu PRoto pierwsze miejsce wśród tematów, którym były poświęcone materiały medialne związane z public relations, zajął temat PR-u Polski. Zostały tu zaliczone zarówno przekazy o działaniach promocyjnych polskich miast i regionów, jak i materiały analizujące wizerunek całego kraju.

Lokalne wydania Gazety Wyborczej pisały najczęściej na temat pomysłów na promocję polskich miast między innymi: Wieliczki, Płocka, Białegostoku, Krakowa, Łodzi i Rzeszowa. Rynek Podróży opublikował wyniki raportu na temat konkurencyjności w turystyce, z którego wyłania się niezbyt optymistyczny wizerunek Polski i rodzimej branży turystycznej. Zwycięzcami zestawienia byli kolejno: Szwajcaria, Austria i Niemcy. Natomiast Polska zajęła 56 miejsce. Najlepiej oceniono nasze zasoby przyrodnicze. Na miejscu 62 jednego z podrankingów znalazły się: polskie otoczenie biznesowe i infrastruktura turystyczna, co dawało nam najgorsze miejsce w tych dziedzinach wśród krajów nadbałtyckich i Grupy Wyszehradzkiej.
 
Natomiast w dzienniku Polska ukazał się artykuł Janusza Pawula na temat wizerunku Polski i Polaków w Niemczech. Według autora Polak już nie kojarzy się naszym zachodnim sąsiadom ze złodziejem samochodów. Teraz jest wymagającym i coraz bardziej zamożnym klientem. Zmiana obrazu Polaka następuje sukcesywnie od kilku lat – tłumaczy historyk Rainer Sachs. „Polacy i Niemcy coraz lepiej się znają. A kiedy ludzie się znają, znikają uprzedzenia i przesądy”, przekonuje Sachs.

Konflikt premiera z prezydentem kontra Obama i McCain – PR polityczny w mediach

W październiku media ponownie informowały o działaniach, których celem jest ocieplenie wizerunku Lecha Kaczyńskiego. Pojawiło się także dużo publikacji związanych z konfliktem prezydenta z premierem na temat reprezentacji Polski na szczycie UE w Brukseli.

Tematyka PR-u politycznego pojawiła się w mediach w kontekście kampanii wyborczej w USA. Marek Migalski na łamach Wprost przekonywał, że w polityce jest jak w marketingu. „Mniej liczy się jakość samego produktu, istotniejsze jest to, kto jest jego twórcą”. Migalski pokazywał, jak kreowane są dwie marki – PO i PiS-u oraz dlaczego PO „uchodzi wszystko płazem”, a PiS jest postrzegany jako „obciachowy i niewarty poparcia”.
 
Opis:
• W październiku 2008 roku opublikowano rekordową liczbę 449 artykułów dotyczących branży public relations. 107 z nich to materiały z radia i telewizji, pozostałe - to publikacje prasowe.
• Choć wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską na pierwszym miejscu znalazła się tradycyjnie już Gazeta Wyborcza, to jednak na łamach swojego ogólnopolskiego wydania oraz dodatków regionalnych opublikowała o 6 artykułów, związanych tematycznie z branżą PR, mniej niż miesiąc wcześniej. Natomiast drugie miejsce zajęła Superstacja, którą od lidera rankingu dzielą jedynie 4 publikacje.
• W październiku na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się temat PR-u Polski – zagadnieniu temu poświęcono aż 165 materiałów. Większość publikacji pochodzi z mediów informacyjnych.
• W październiku, co ciekawe, częściej o PR pisały media regionalne, które zamieściły 265 publikacji związanych tematycznie z public relations. Natomiast w mediach ogólnopolskich znalazły się 184 materiały o tej tematyce.
• Zdecydowanie najczęściej o branży public relations w październiku pisały dzienniki – pochodzą z nich aż 222 publikacje uwzględnione w zestawieniu.

Metodologia badania
Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości, - traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku, W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR
Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin