.

Raport wizerunkowy o branży PR - październik 2009

dodano: 
18.11.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Lobbing zdominował media!
Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branży PR mediach w październiku 2009 roku.

Spostrzeżenia:
• W październiku 2009 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazało się aż 597 publikacji związanych z PR-em. To o 32 proc. publikacji więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku i najwięcej od początku tworzenia raportu o wizerunku branży PR w mediach (czyli od września 2004 roku).

• W opisywanym miesiącu, najczęściej poruszanym tematem był wyjątkowo lobbing (w zestawieniu znajduje się 262 publikacji związanych z tym zagadnieniem, z czego aż 219 dotyczy afery hazardowej). Media chętnie zajmowały się również zagadnieniem PR-u politycznego (184 publikacje) i branży PR (66).

• Analiza zakwalifikowanych publikacji wykazała, że zdecydowana większość październikowych przekazów (542) o branży PR miała wydźwięk neutralny, aż 46 materiałów było nacechowanych negatywnie, a 10 - pozytywnie.

• W październiku 343 razy cytowano i 35 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane aż 209 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji.

• W opisywanym miesiącu ekspertem najczęściej proszonym o komentarz PR-owski był dr Wojciech Jabłoński, który pojawił się w mediach i na łamach ogólnopolskiej prasy 34 razy. Drugie miejsce zajął Bartłomiej Biskup (25), a trzecie Witold Michałek z BCC (24). W omawianym kontekście często wypowiadali się również Eryk Mistewicz (20) i Piotr Tymochowicz (18).

• Osobą, która najczęściej wzmiankowano w kontekście PR-u był Janusz Atlas, jego nazwisko wymieniono w mediach 6 razy.

• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w październiku pierwsze miejsce zajęła firma Glaubicz Garwolińska Consultants, którą wymieniono aż 18 razy. Na drugim miejscu uplasowała się agencja Viewpoint Group (14).

• Najczęściej przytaczaną w temacie PR-u instytucją były PZPN (13), Fundacja Batorego (11) i Polska rada Biznesu (11)

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – październik 2009 r.
Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2007 – październik 2009).


Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji
Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR firmy, organizacje, instytucje

Wykres 3. Media publikujące informacje o PR

Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PROpis publikacji:

Lobbing z aferą w tle

W październikowych przekazach medialnych poruszających tematykę PR-u najczęściej przytaczanym tematem była afera hazardowa, która zaszkodziła wizerunkowi branży hazardowej oraz lobbystów, a także części polityków. Jak zauważył na łamach Gazety Bankowej były poseł Artur Zawisza, lobbing „kojarzy się z politycznym zawadiactwem w najgorszym stylu. Mniej zorientowany obywatel mógłby nawet pomyśleć, że lobbing ze swej natury jest sprzeczny z prawem. Tymczasem jest inaczej”. Jeremy Galbraith i Marek Matraszek na łamach Rzeczpospolitej postulowali natomiast, aby nie zapominać o prawie biznesu do wypowiadania się w sprawach dotyczących proponowanych rozwiązań prawnych lub administracyjnych.

O wizerunkowych problemach lobbystów wypowiadały się w mediach także osoby związane z tą branżą. Magdalena Dobrzańska i Maciej Sankowski, właściciele firm lobbingowych z ubolewaniem stwierdzili na łamach Gazety Wyborczej, że o lobbingu staje się głośno tylko za sprawą pojawienia się różnych afer. W mediach pojawiały się również liczne analizy dotyczące ewentualnego wpływu afery i jej konsekwencji politycznych na wizerunek rządu. Na uwagę zasługuje fakt, ze większość przekazów medialnych dotyczących tej tematyki była nacechowana neutralnie, a lobbyści, którzy częściej niż zazwyczaj pojawiali się w mediach starali się tłumaczyć na czym polega ich zawód i dlaczego nie powinien być kojarzony z nieetycznymi praktykami.

Zmiany w PZPN

Media chętnie podejmowały temat zmian jakie zaszły pod koniec października w Polskim Związku Piłki Nożnej. A zanim powołano na miejsce Janusza Atlasa Agnieszkę Olejkowską, prasa rozpisywała się na temat wizerunku związku, wycofywania się sponsorów reprezentacji piłkarskiej i planów zatrudnienia zewnętrznej agencji PR, która miałaby podreperować nadszarpnięty image ekipy Grzegorza Laty.

Opis:

• W październiku 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 597 materiałów dotyczących branży public relations 371 z nich, to przekazy z telewizji i radia (odpowiednio: 222 i 249), pozostałe 226 to teksty z prasy.

• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską liderem okazał się dziennik Polska (56). Na drugim miejscu uplasował się Polsat News (55), a następnie dziennik Rzeczpospolita i telewizjaTVN24, które temat PR-u poruszały 36 razy.

• W październiku na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się po raz pierwszy lobbing – zagadnieniu temu poświęcono 264 publikacje. Większość z nich (230) była nacechowana neutralnie, a 184 z nich pochodzi z mediów ogólnoinformacyjnych.

• W październiku najczęściej temat branży PR pojawiał się w telewizji (222).

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin