.

Raport wizerunkowy o branży PR - sierpień 2009

dodano: 
08.09.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Media znudzone PR-em

Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branży PR mediach sierpniu 2009 roku.

Spostrzeżenia:
 
• W sierpniu 2009 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazało się 200 publikacji związanych z PR-em. To aż o 164 publikacje mniej (45 proc.) niż w analogicznym okresie 2008 roku i o 70 mniej niż w poprzednim miesiącu 2009 roku.

• Podobnie jak w poprzednich miesiącach najczęściej poruszanym tematem był PR polityczny (82). Tylko 43 publikacje dotyczyły PR-u Polski. Natomiast temat branży PR był poruszony 36 razy.

• Analiza zakwalifikowanych publikacji wykazała, że zdecydowana większość sierpniowych przekazów (189) o branży PR miała wydźwięk neutralny, 6 materiałów było nacechowanych negatywnie, a 5 - pozytywnie.

• W sierpniu 147 razy cytowano i 10 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane 80 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji.

• W opisywanym miesiącu ekspertem najczęściej proszonym o komentarz PR-owski był Piotr Tymochowicz, który wypowiadał się w mediach i na łamach ogólnopolskiej prasy 44 razy. Drugie miejsce zajął Eryk Mistewicz (15), trzecie Wiesław Gałązka (8).

• Osobą, którą najczęściej wzmiankowano odnośnie PR-u była Anna Cugier-Kotka , której nazwisko pojawiło się w prasie 6 razy.

• Wśród najczęściej wymienianych w kontekście PR-u agencji w sierpniu pierwsze miejsce zajęła agencja Partner of Promotion, którą wzmiankowano 3 razy. Na drugim miejscu pojawiła się agencja Ciszewski Financial Communications, którą wskazano 2 razy.

• Najczęściej przytaczaną w temacie PR-u instytucją był Polska Organizacja Turystyczna (4). W tym kontekście wzmiankowano również ZFPR (2). Natomiast najczęściej wymienianą firmą była Deloitte (7).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – sierpniu 2009 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2007 – sierpień 2009).

Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations 

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR firmy, organizacje, instytucje

Wykres 3. Media publikujące informacje o PR

Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PROpic publikacji:

Krytycznie o rządzie


W sierpniu posłowie wybrali się na urlop, być może dlatego media rzadziej poruszały temat PR-u politycznego. Zastanawiano się nad wyborami prezydenckimi i możliwościami potencjalnych kandydatów na głowę państwa. Dziennik informował, że o fotel prezydenta może pokusić się Maciej Płażyński, a Rzeczpospolita donosiła, że w szranki ma zamiar stanąć Marek Jurek.

Media coraz śmielej atakowały również rząd Donalda Tuska, zarzucając mu, że dba głównie o wizerunek, a nie o interesy państwa. Jarosław Makowski pisał w Newsweeku, że rząd obecnie zajmuje się tym, co potrafi najlepiej - czyli kampanią wyborczą. „PR to jedyna dziedzina, którą Platforma traktuje poważnie, w którą nieustannie inwestuje, zatrudniając najlepszych speców od wizerunku” – napisał Makowski

Czas na efekty działań promocyjnych

Więcej czasu w sierpniu poświęcono zagadnieniom związanym z promocją Polski i regionów. W TVN CNBC Biznes pojawiła się rozmowa ze specjalistami Adamem Mikołajczykiem i prof. Andrzejem Lubawskim na temat działań promocyjnych, w której panowie zauważają, że minął już czas na chwalenie się pomysłami na promocję naszego kraju. Teraz powinniśmy mieć już wymierne efekty po 20 latach działań promocyjnych – tłumaczył Mikołajczyk. Obaj rozmówcy byli zgodni, ze kampania reklamowa nie wypromuje naszego kraju, natomiast dobrze przysłużyłyby się do tego pozytywne artykuły w zagranicznej prasie. Opis:

• W sierpniu 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 200 materiałów dotyczących public relations 96 z nich, to przekazy z telewizji i radia (odpowiednio: 85 i 11), pozostałe 104 to teksty z prasy.

• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską liderem okazała się telewizja Superstacja (51). Na drugim miejscu pojawiła się telewizja Polsat News (18), a następnie dziennik Puls Biznesu (14).

• W sierpniu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się podobnie jak w poprzednich miesiącach temat PR-u politycznego – zagadnieniu temu poświęcono 82 publikacje.

• Większość informacji (149) pochodzi z mediów ogólnoinformacyjnych.

• W sierpniu najczęściej temat branży PR pojawiał się w telewizji (85).

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin