.

Raport wizerunkowy o branży PR - styczeń 2007

dodano: 
13.02.2007

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w styczniu 2007 roku.

Opis:
- W styczniu 2007 roku opublikowane zostały 82 artykuły dotyczące branży public relations. 10 z nich to materiały z radia i telewizji, a 72 publikacje związane z PR-em ukazały się w prasie. 
- Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską na pierwszym miejscu znalazła się Gazeta Wyborcza, która na swoich łamach zamieściła 8 artykułów poświęconych branży.
- W styczniu wśród tematów dominowały PR polityczny PR Polski i – poświęcono im po kolejno 21 i 20 materiałów.
- Ponad połowę – 51 materiałów - znaleziono w mediach informacyjnych, a 21 w biznesowo-gospodarczych.
- 73% publikacji pochodziło z mediów ogólnopolskich, natomiast pozostałe ukazały się w mediach lokalnych.
- Najczęściej o branży public relations w styczniu 2007 pisały dzienniki – artykuły z gazet codziennych stanowią 58% wszystkich publikacji.

Spostrzeżenia:
- W styczniu 2007 ukazało się o 35 materiałów mniej niż w grudniu 2006 i 8 mniej niż w styczniu ubiegłego roku. Najczęściej pisano o działaniach wizerunkowych Polski i politycznych public relations – 20 i 21 materiałów.
- Z analizy publikacji wynika, że aż 35% styczniowych przekazów o branży PR miało wydźwięk pozytywny, 32% materiałów było negatywnych, a pozostałych 33% wszystkich publikacji stanowiły materiały neutralne.
- W styczniu 160 razy cytowano/wzmiankowano osoby, agencje i instytucje w publikacjach dotyczących public relations. W części z tych przekazów cytowano/wzmiankowano kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.
- Spośród osób wzmiankowanych w tym miesiącu w kontekście PR-u najczęściej cytowano ex aequo Piotra Czarnowskiego z agencji First PR i Pawła Trochimiuka, prezesa Związku Firm Public Relations oraz agencji Partner of Promotion.
- Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w styczniu na czele znajdują się agencje Ciszewski PR i On Board PR z pięcioma wzmiankami, a wśród instytucji - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacja Grupy TP – po trzy wzmianki.

Informacje i wykresy uzyskane na podstawie analizy:

Wykres 1. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane/wzmiankowane osoby w kontekście PR


Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje


Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations


Wykres 2. Media publikujące informacje o PR


Wykres 3. Zasięg publikacji o PR


Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

 
Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2005 – styczeń 2007 r.

 
Wykres 5 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2005 – styczeń 2007).


Opis publikacji:

Gorący styczeń w polityce
Dwoma wiodącymi w styczniu tematami były PR polityczny i PR Polski. W polityce zawrzało w grudniu za sprawą Anety Krawczyk, natomiast w styczniu, kiedy Samoobrona świętowała 15-lecie powstania, nadszedł czas na ocenę kryzysowych reakcji i wizerunkowych działań tej partii oraz jej lidera - Andrzeja Leppera. Pod koniec stycznia ogłoszono w mediach, że Samoobrona będzie walczyć o nowy wizerunek w mediach – postarać się ma o to nowy rzecznik partii. Specjaliści udzielali rad również innym politykom: „Prezydent Kaczyński powinien być sobą” – napisał Fakt, „Niech nowy prezes NBP mądrze milczy” – radził na łamach Pulsu Biznesu Krzysztof Górski.
 
Newsweek natomiast ocenił pełny rok prezydentury Lecha Kaczyńskiego. „Lech Kaczyński przyjął, jak gen. De Gaulle, styl prezydentury, który można by nazwać monumentalnym. To jedna z przyczyn jego kiepskich notowań po roku urzędowania” – pisze Elżbieta Isakiewicz. „No cóż, prezydent jest niemedialny – przyznał ostatnio minister Szczygło (…). Ale przecież tu nie idzie o medialność, lecz o wynikający ze sprawowania urzędu podstawowy obowiązek wobec opinii publicznej: obowiązek informowania jej o tym, co istotne w polityce wewnętrznej i zewnętrznej. Prezydent w cywilizowanym kraju musi współpracować z mediami, tłumaczyć im swoje decyzje, nie może unikać trudnych kwestii. Potrafi godzinami odpowiadać na pytania dziennikarzy prezydent USA, to i polskiemu korona z głowy nie spadnie” – czytamy w Newsweeku.
 
O branży
W miesięczniku Home&Market można było zapoznać się z przygotowaną przez magazyn listą najbardziej wpływowych osób na rynku marketingu, PR-u i reklamy. Do udziału w ankiecie zaproszono 100 osób, które cieszą się według redakcji największym autorytetem w tych dziedzinach; to oni zdecydowali o tym, kto jest elitą polskiego świata marketingu. Zagłosowało 48 osób, każda z nich mogła oddać 10 głosów, wymieniono 100 różnych nazwisk, magazyn opublikował nazwiska tych, na których oddano więcej niż pięć głosów. 25 osób wskazało na Pawła Kastorego, założyciela Corporate Profiles DDB, 19 osób – na Piotra Czarnowskiego, prekursora PR-u i założyciela agencji First Public Relations, trzecie miejsce – z osiemnastoma punktami - należy do Pawła Trochimiuka, prezesa agencji Partner of Promotion. Czwarte miejsce przypadło Jakubowi Bierzyńskiemu, współwłaścicielowi Omnicom Media Group, a piąte i szóste –Przyborze i Zaniewskiemu. Magazyn przygotował także sprofilowane branżowo podrankingi dla marketingu, reklamy i PR-u. W public relations pięć pierwszych miejsc zajmują kolejno: Piotr Czarnowski, Paweł Trochimiuk, Jerzy Olędzki, Jacek Balcer, Adam Łaszyn, Krzysztof Nowak. Warto zwrócić uwagę, że Jerzy Olędzki pojawił się jako jedyny pracownik naukowy wśród wskazywanych przez ankietowanych osób.
 
Metodologia badania
Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).
 
Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowym, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
 
W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Piar, Marketing w Praktyce, Press.
 
Część II – Najczęściej cytowane/wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR
Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.
 
Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin