.

Raport wizerunkowy o branży PR – styczeń 2009

dodano: 
25.02.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

W styczniu o PR – zmiany w raporcie PRoto

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mediów tematyką PR-u odświeżona została metodologia, według której powstaje raport PRoto. W styczniu po raz pierwszy pod uwagę wzięto tytuły prasowe o zasięgu ogólnopolskim oraz stacje telewizyjne i radiowe, w tym także o zasięgu regionalnym, co wpłynęło korzystnie na strukturę raportu oraz rozłożenie akcentów tematycznych.

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w styczniu 2009 roku.

Spostrzeżenia

• W styczniu 2009 roku jedynie w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym o zasięgu regionalnym, ukazało się 390 publikacji związanych z PR-em.
• W opisywanym miesiącu pierwsze miejsce wśród tematów zajął PR polityczny (w zestawieniu znajduje się 268 publikacji na ten temat). Uwagę zwraca wyraźna przewaga lidera nad pozostałymi tematami rankingu. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła tematyka branży PR (52), a trzecie – PR Polski (29).
• Z analizy zakwalifikowanych do badania publikacji wynika, że zdecydowana większość (268) styczniowych przekazów o branży PR miała wydźwięk neutralny, 14 materiałów miało charakter negatywny, a jedynie 11 - pozytywny.
• W styczniu 126 razy cytowano i 36 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast firmy, instytucje i agencje wzmiankowano w analizowanych publikacjach 140 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.
• W styczniu ekspertem najczęściej proszonym przez media ogólnopolskie o komentarz PR-owski był Wojciech Jabłoński (12). Drugie miejsce zajął Piotr Tymochowicz (11). Obaj komentowali zazwyczaj, z perspektywy public relations, bieżące wydarzenia polityczne. Kolejni w zestawieniu to Wiesław Gałązka (5) oraz Rafał Czechowski (4).
• Zestawienie instytucji najczęściej wymienianych w styczniu w kontekście PR-u zdominował PSPR (5). Warto także zwrócić uwagę na coraz częstsze wypowiedzi osób z biur informacji i promocji urzędów miast: UM Gdańsk – 6, UM Kraków, UM Poznań, UM Warszawa – po 2 razy.
• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w grudniu pierwsze miejsce zajęła firma Glaubicz Garwolińska Consultants, wzmiankowana 5 razy.

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – styczeń 2009 r.

Wykres 1 przedstawia liczbę przekazów o PR w raporcie styczniowym, przygotowanym według nowej metodologii, na tle wcześniejszych raportów. Jak widać, pomimo rezygnacji z prasy regionalnej, liczba analizowanych materiałów związanych z PR-em spadła bardzo nieznacznie.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2007 – styczeń 2009).


Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji

Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations

Wykres 3. Media publikujące informacje o PR

Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

Opis publikacji

Początek roku - polityczny

Analiza rzeczywistości z punktu widzenia public relations okazuje się produktem bardzo medialnym. Początek roku w mediach ogólnopolskich potwierdza tę tezę. Zagadnieniu PR-u politycznego poświęcono bardzo wiele uwagi. „Czasami mam wrażenie, że żyjemy w PR, a nie w RP”, przyznawał na antenie TVN 24 ekspert ds. wizerunku polityków Wiesław Gałązka. Komentując ostatnie wydarzenia polityczne zastanawiał się nad wykorzystywaniem w polityce propagandy.

Gałązka zauważył, że na polskiej scenie politycznej nie uprawia się wcale PR-u. Jest to - jak twierdził ekspert - po prostu propaganda. Jednocześnie Wiesław Gałązka zasugerował politykom dbałość o własną kulturę medialną oraz o reputację – bo tym w jego opinii jest właśnie PR.

Rzeczpospolita natomiast przekonywała, że Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz zmienia styl uprawiania marketingu politycznego. Przygotowywana w styczniu konwencja partyjna miała być „przełomowa”, a wizerunek i program polityczny partii zmieniony „nieoperacyjnie”.

Branża PR w kryzysie?

Styczniowe przekazy medialne dotyczące tematyki branży PR analizowały jej kondycję oraz wpływ na nią kryzysu finansowego. Przedstawiciele środowiska PR-owców z reguły podkreślali znaczenie PR-u w firmach w trudnej sytuacji gospodarczej. „W agencjach PR nie ma paniki, nikt nie narzeka na brak pracy”, przekonywał w Gazecie Wyborczej Praca Tomasz Pietrzak właściciel PR Guarana Communications. Jego zdaniem, obecne prosperity branży public relations, które dostrzega on po wzroście klientów między innymi w swojej firmie, wynika z cięcia wydatków na reklamę. „Wiele przedsiębiorstw poszukuje dziś tańszych, a równie skutecznych sposobów komunikacji”, argumentował właściciel agencji.

Gazeta Prawna cytowała natomiast Danutę Raczkiewicz-Chenczke z agencji RC2, której zdaniem wzrost zainteresowania konsultingiem w czasie kryzysu, może sprzyjać firmom PR-owskim – zwłaszcza specjalizującym się w komunikacji kryzysowej.

Opis
• W styczniu 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 390 artykułów dotyczących branży public relations. Aż 248 z nich, to materiały z telewizji i radia (odpowiednio: 198 i 50), pozostałe to teksty z prasy.
• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską dwa pierwsze miejsca zajęły stacje telewizyjne: Superstacja (99) oraz Polsat News (36). W pierwszej piątce znalazł się tylko jeden przedstawiciel prasy – Rzeczpospolita (31), która zajęła 3 miejsce w zestawieniu.
• W styczniu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się temat PR-u politycznego – zagadnieniu temu poświęcono aż 268 materiałów. Większość publikacji pochodzi z mediów ogólnoinformacyjnych.
• W styczniu zdecydowanie najczęściej o branży public relations można było usłyszeć w telewizji (198).

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin