.

Raport wizerunkowy o branży PR - styczeń 2010

dodano: 
10.02.2010

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Polityka znów dominuje

Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branży PR mediach w styczniu 2010 roku.

Spostrzeżenia:

 • W styczniu 2010 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazały się 244 publikacje związane z PR-em. To o 33 proc. publikacji mniej niż w styczniu 2009 roku. Spadek liczby wycinków jest spowodowany zmianą metodologii raportu. Od stycznia 2010 uwzględnione są w nim standardowo akceptowane przez nas materiały, nie liczone są natomiast ich powtórki o innych godzinach w tej samej stacji.
 • W opisywanym miesiącu, najczęściej poruszanym tematem był PR polityczny, o którym pisano 125 razy.  Media chętnie zajmowały się także tematem PR-u Polski i porad PR. Rzadko  natomiast poruszano temat samej branży PR, bo tylko 16 razy.
 • Analiza zakwalifikowanych publikacji wykazała, że zdecydowana większość styczniowych przekazów (226) o branży PR miała wydźwięk neutralny, 15 materiałów było nacechowanych negatywnie, a tylko 3 - pozytywnie. Najwięcej materiałów negatywnych pochodziło z tygodników (6).
 • W styczniu 152 razy cytowano i 14 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane aż 76 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji.
 • W opisywanym miesiącu ekspertem najczęściej proszonymi o komentarz PR-owski był Piotr Tymochowicz, którego cytowano 9 razy. Drugie miejsce zajął Eryk Mistewicz (8), następni to dr Wojciech Jabłoński (7) i dr Bartłomiej Biskup (7).
 • Osobą, którą najczęściej wzmiankowano w kontekście PR-u był Jaques Seguela, jego nazwisko wymieniono w mediach 4 razy.
 • Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w styczniu pierwsze miejsce zajęły firmy Genesis PR i Solski Burson-Marsteller, które wymieniono po 2 razy.
 • Najczęściej przytaczanymi w temacie PR-u organizacjami/ instytucjami/ firmami, były POT (4) i PAIiIZ (4), a następnie PRoto.pl (3), Ernst&Young (3) i KPP(3)

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2008 – styczeń 2010 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2008 – styczeń 2010).

Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji

Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wymieniane w kontekście PR  agencje

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR firmy, organizacje, instytucje

Wykres 3. Media publikujące informacje o PR

Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

Opis publikacji:

Początek roku początkiem kampanii?

W styczniu media najczęściej poruszały tematy związane z polityką. Dziennikarze dużo miejsca poświęcili działaniom wizerunkowym prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o których można było usłyszeć w materiale  TVP Info, czy też przeczytać w artykule Iwony Szpali na łamach Gazety Wyborczej. Dziennikarze interesowali się  także działaniami podejmowanymi przez partie i czołowych polityków w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Anita Kozłowska i Mateusz Sadowski pisali na portalu Gazeta.pl o mających ocieplać wizerunek polityków, spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, a wizerunkowe zmiany PiS-u na antenie TVN 24 komentowali Ireneusz Krzewiński i Marek Kochan. Krzysztof Górski chwalił natomiast na kanale Polsat News decyzję Donalda Tuska o rezygnacji ze startu w wyborach prezydenckich. Często poruszaną kwestią były też prace komisji hazardowej, a Joanna Berendt na łamach dziennika Polska oceniała wystąpienie przed nią Zbigniewa Chlebowskiego.

Nowe strategie, nowe gadżety

Popularnym tematem w styczniu była również promocja regionalna. Gazeta Wyborcza donosiła o problemach ze strategią wizerunkową Łodzi, województwa podkarpackiego, o nowym logo Białegostoku i rozdzielaniu promocyjnych funduszy na Śląsku. Portal Gazeta.pl donosił natomiast o promocji Pomorza w górach (o czym pisał Michał Jamróż) i dziwnych gadżetach promocyjnych Warszawy, o których informowała z kolei Magdalena Dąbrowska.

Opis:

 • W styczniu 2010 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 244 materiały dotyczące branży public relations 76 z nich, to przekazy z telewizji i radia (odpowiednio: 67 i 9), pozostałe 168 to teksty z prasy.
 • Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską liderem okazał się dziennik Polska (44). Na drugim miejscu uplasowała się telewizja Superstacja (22), a następnie dziennik Rzeczpospolita (18).
 • W styczniu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się PR polityczny – zagadnieniu temu poświęcono 125 publikacji. Większość z nich (116) była nacechowana neutralnie, a 120 materiałów pochodziło  z mediów ogólnoinformacyjnych.
 • W październiku najczęściej  temat branży PR pojawiał się w ogólnopolskich dziennikach (100).

 

 

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,

- powtarzane w tej samej stacji o innych porach,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

 

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin