.

Raport wizerunkowy o branży PR w 2009 roku

dodano: 
26.01.2010

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Politycy zdominowali PR
W 2009 roku media poruszały temat PR-u równie chętnie, jak w roku poprzednim. Najczęściej zajmowały się tematyką PR-u politycznego, ale także lobbingiem i PR-em Polski. Sporo pisano o kondycji branży PR w trakcie kryzysu, a komentarze specjalistów i ekspertów w tej dziedzinie pojawiały się często na łamach ogólnopolskiej prasy, radia i telewizji.

W tym okresie w mediach pojawiło się 4262 publikacji nawiązujących do zagadnień public relations. To o 12,7 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy to ukazało się 3781 podobnych materiałów. Tak jak w poprzednim roku, w przekazach medialnych często używano określenia PR, jednak nie zawsze pojęcie to było definiowane w prawidłowy sposób, zwłaszcza w ustach polityków.

Przygotowany raport analizuje obraz polskiego PR-u w mediach w 2009 roku, na podstawie przekazów udostępnionych przez Instytut Monitorowania Mediów. Analizie poddano przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”, niepochodzące z mediów branżowych. Ich źródłem są tytuły aktualnie monitorowane przez IMM (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach 2009 roku.

Spostrzeżenia:
Rekordowy pod względem liczby publikacji medialnych związanych z branżą PR był podobnie jak w 2008 roku październik, w którym ukazało się 597 materiałów. To o 33 proc. więcej publikacji niż w roku poprzednim i najwięcej od początku istnienia raportu. Powodem zwiększonej liczby publikacji była afera hazardowa. Częściej pisano na temat lobbingu i w jego kontekście proszono o wypowiedzi specjalistów w tym zakresie.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2006 – grudzień 2009).

W 2009 roku najwięcej materiałów (1909) dotyczyło PR-u politycznego. To o 109 proc. publikacji więcej niż w 2008 roku. Media najczęściej poruszały ten temat w lutym, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość wystartowało z nową kampanią wizerunkową, a Donald Tusk powołał Pawła Grasia na rzecznika rządu, i w maju w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego.

Drugie miejsce zajęła tematyka PR-u Polski, który w 2008 roku był liderem zestawienia. W tym roku pojawiło się o 49 proc mniej publikacji na ten temat (741). Spadek spowodowany był głównie zmianą metodologii raportu, w której od stycznia 2009 nie brane były pod uwagę wycinki z prasy regionalnej, a w niej temat promocji miast i wizerunku Polski poruszany jest bardzo obszernie. Najczęściej o PR Polski pisano w maju (151), kiedy to informowano o nowych inicjatywach mających promować miasta i regiony, a także o gadżetach projektowanych w tym celu.

W październiku zaobserwowaliśmy rekordową liczbę publikacji na temat lobbingu (234). Było to głównie spowodowane wybuchem afery hazardowej i pracami nad związaną z nią ustawą. O branży PR pisano najczęściej w kwietniu (77), zazwyczaj, w kontekście kondycji rynku usług PR w czasie kryzysu ekonomicznego.

Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Z analizy publikacji wynika, że ok. 91 proc. przekazów o branży PR w 2009 roku miało wydźwięk neutralny, ok. 5 proc. materiałów było zabarwionych negatywnie, a tylko ok. 3 proc. publikacji było nacechowanych pozytywnie.

W 2009 dużym zainteresowaniem mediów cieszyły się osoby ze środowiska public relations, które wzmiankowano 251 razy, a cytowano aż 2230 czyli o 62 proc. częściej niż w roku 2008. Natomiast firmy, instytucje i agencje wzmiankowano w analizowanych publikacjach 1411 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.

Wśród osób najczęściej cytowanych w kontekście public relations w 2009 roku znaleźli się zarówno przedstawiciele agencji PR, jak i niezależni eksperci, a także przedstawiciele instytucji publicznych. Osobą, której wypowiedzi media najczęściej przywoływały w kontekście PR-u był Piotr Tymochowicz (180 materiałów). Był on częstym komentatorem wizerunku partii oraz polityków w aktywnej pod tym względem Superstacji.

Drugie miejsce zajął dr Wojciech Jabłoński, którego komentarze były wykorzystywane przez dziennikarzy 160 razy, najczęściej w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Trzeci w zestawieniu jest Eryk Mistewicz (137), a następni to: dr Bartłomiej Biskup (102), Wiesław Gałązka (71), prof. Kazimierz Kik (38), Paweł Trochimiuk (28), dr Marek Kochan (28) i Witold Michałek (26).

Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR


Ranking najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w 2009 roku zdominowała agencja Glaubicz Garwolińska Consultants (28). Drugie miejsce zajęła agencja Ciszewski PR (25), a następne: Partner of Promotion (23), First PR (20), Liberty Group (16), i Euro RSCG Sensors (15).

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations

Pierwsze miejsce wśród firm i instytucji zajął Business Center Club, który był przytaczany w mediach 46 razy, głównie w kontekście materiałów związanych z lobbingiem. Kolejne miejsca zajęły instytucje branżowe: ZFPR (38 materiałów) PSPR (27), BGR Holding (27), a następnie: PZPN (23), POT (22) i Fundacja Batorego (20).

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje


Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską w 2009 roku na pierwszym miejscu znalazła się telewizja Superstacja, na antenie której pojawiło się aż 551 materiałów związanych tematycznie z branżą PR. Drugie miejsce zajął Polsat News (360), a trzecie dziennik Rzeczpospolita (332).

Wykres 3. Media publikujące informacje o PR


W 2009 roku już zdecydowanie najczęściej temat branży public relations pojawiał się w telewizji. – pochodzą z niej aż 1532 publikacje uwzględnione w zestawieniu. To o 224 proc. materiałów więcej niż w 2008 roku. Na drugim miejscu znalazły się publikacje z ogólnopolskich dzienników (1274).

Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

Komentarz Katarzyny Przewuskiej, Managing Director Euro RSCG Sensors

„W mojej opinii trudno oceniać wizerunek branży public relations z pominięciem publikacji w mediach branżowych. Specyfika sektora usług business-to-business w dużym stopniu determinuje zasięg i merytorykę dyskusji. Z tej perspektywy, jak również biorąc pod uwagę inne przyjęte ograniczenia, nie dziwi mnie wyłaniający się obraz branży PR jako głównie utożsamianej z tematami polityki i kreowania wizerunku marki narodowej. Tymczasem rolę i znaczenie sektora public relations widać poprzez realizowane kampanie, wyróżnienia na arenie międzynarodowej oraz głos w ogólnej debacie na temat rozwoju rynku usług komunikacji”

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin