.

Raport wizerunkowy o branży PR - wrzesień 2009

dodano: 
14.10.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Mniej o polityce, więcej o lobbingu
Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branży PR mediach we wrześniu 2009 roku.

Spostrzeżenia:

• We wrześniu 2009 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazało się 246 publikacji związanych z PR-em. To o 129 publikacji mniej (66 proc.) niż w analogicznym okresie 2008 roku i o 46 (23 proc.) publikacji więcej niż w poprzednim miesiącu tego roku.

• W opisywanym miesiącu, podobnie jak w poprzednich, najczęściej poruszanym tematem był PR polityczny (w zestawieniu znajduje się 89 publikacji związanych z tym zagadnieniem). Częściej niż zwykle mówiono o lobbingu, który pojawił się w mediach aż 44 razy. Niewiele rzadziej pisano o samej branży PR, której temat media poruszały 42 razy.

• Analiza zakwalifikowanych publikacji wykazała, że zdecydowana większość wrześniowych przekazów (234) o branży PR miała wydźwięk neutralny, tylko 4 materiały były nacechowane negatywnie, a 8 - pozytywnie.

• We wrześniu 145 razy cytowano i tylko 13 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane 110 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji.

• W opisywanym miesiącu ekspertem najczęściej proszonym o komentarz PR-owski był dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego, który pojawił się w mediach i na łamach ogólnopolskiej prasy 18 razy. Drugie miejsce zajął dr Wojciech Jabłoński (14), trzecie Eryk Mistewicz (8) i Marek Kochan (8).

• Osobą, która najczęściej wzmiankowano w kontekście PR-u był Marek Migalski, jego nazwisko wymieniono w mediach 3 razy.

• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji we wrześniu pierwsze miejsce zajęły firmy Liberty Group i Ciszewski Financial Communications, którą wymieniono 3 razy. Na drugim miejscu pojawiła się agencja Prime PR (2).

• Najczęściej przytaczaną w kontekście PR-u instytucją była Polska Organizacja Turystyczna (5), a następnie PARP (3).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – wrzesień 2009 r.
Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR


Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations 


Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR firmy, organizacje, instytucje


Wykres 3. Media publikujące informacje o PR


Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR


Opis publikacji:

Minister pierwszego kontaktu i Palikot w reklamie

We wrześniu media rzadziej niż zwykle poruszały temat PR-u politycznego. Dziennikarze podobnie jak w poprzednim miesiącu zastanawiali się nad szansami potencjalnych kandydatów w wyścigu o fotel prezydenta. Duże zainteresowanie mediów wywołała informacja o pojawieniu się ministra pierwszego kontaktu z dziennikarzami w Kancelarii Prezydenta – Pawła Wypycha. Sylwetkę nowego ministra przedstawiała m.in. Anita Czupryn w dzienniku Polska. Do komentarzy sprowokował media również Janusz Palikot, który zdecydował się wystąpić w reklamie jednego z dzienników. Wojciech Jabłoński w „Dzień dobry TVN” zauważył, że z punktu widzenia marketingowego ciekawy będzie wpływ tego działania na wizerunek polityka. Specjalista zakłada, że na reklamie skorzysta zarówno poseł PO, jak i reklamowana przez niego gazeta Niepotrzebny lobbing

Chybiony lobbing

W opisywanym miesiącu media informowały również o pieniądzach jakie polska ambasada w USA przeznaczyła na działania lobbingowe w Waszyngtonie. Suma 220 tys. dolarów wypłaconych na rzecz firmy BGR Holding, nie dziwiłaby specjalistów gdyby nie fakt, że związana ona jest głownie z rządem republikańskim i nie może skutecznie działać na korzyść klienta w trakcie rządów demokratów. Dr Steven Billet z Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona w wypowiedzi dla polskich mediów podkreślał, że Polska powinna zacząć poszukać partnera, który będzie w stanie skutecznie reprezentować jej interesy w Kongresie.

Opis:
• We wrześniu 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 246 materiałów dotyczących branży public relations 121 z nich, to przekazy z telewizji i radia (odpowiednio: 46 i 75), pozostałe 125 to teksty z prasy.

• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską liderem okazała się telewizja TVN 24 (18). Na drugim miejscu pojawił się dwutygodnik Wiadomości Turystyczne (15), a następnie dziennik Polska (14).

• We wrześniu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się temat PR-u politycznego – zagadnieniu temu poświęcono 89 publikacji.

• We wrześniu najczęściej temat branży PR pojawiał się w telewizji (75).

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin