.

Kondycja polskiego public relations

dodano: 
27.03.2007

Autor:

SMG/KRC z Alert Media i Neuron PR
komentarzy: 
0

Zróżnicowany rynek usług; coraz bardziej popularna edukacja na kierunkach PR - owskich; przyszłość branży ściśle związana z rosnącą konkurencją, wymuszającą wzrost jakości usług PR - to tylko niektóre tezy wyników badań, które zaprezentowano podczas Kongresu Public Relations w Rzeszowie pod koniec kwietnia br. Badanie przeprowadzone przez Instytut SMG/KRC obrazuje kondycję, w jakiej znajduje się obecnie branża PR w Polsce. Uczestnikami badania byli przedstawiciele agencji, menedżerowie i specjaliści PR w firmach oraz w organizacjach niekomercyjnych, a także wykładowcy i osoby prowadzące szkolenia z dziedziny Public Relations. Dyskusje z respondentami prowadzili: Kuba Antoszewski z instytutu SMG/KRC, Adam Łaszyn z Alert Media oraz Marek Wróbel z agencji Neuron.

ROLA PR W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Jak pokazują wyniki badań, istnieje wysoka świadomość roli PR w przedsiębiorstwie, a także bardziej doceniana jest jego skuteczność. PR - owiec coraz częściej postrzegany jest jako osoba odpowiadająca za budowanie relacji z mediami i zarządzająca nimi w efektywny sposób. Z drugiej strony spotyka się również czysto instrumentalne traktowanie specjalisty czy agencji PR, jako "dostarczyciela" licznych i pozytywnych publikacji prasowych. W dalszym ciągu w kręgach biznesu brakuje klarownego obrazu, czym dokładnie jest public relations i jaka może i powinna być jego rola w przedsiębiorstwie.

MOCNE I SŁABE STRONY POLSKIEGO PUBLIC RELATIONS
 
Osoby, które wzięły udział w badaniu, wskazały m.in. mocne i słabe strony polskiego PR. Do mocnych stron uczestnicy badania zaliczyli umiejętność improwizacji i radzenia sobie w sytuacjach bez wyjścia.
- Być może ta siła przebicia wynika z faktu, iż polski rynek PR tworzą w większości ludzie z prawdziwą pasją, których charakteryzuje duże zaangażowanie oraz otwartość na kształcenie się i poznawanie nowych technik komunikacji - uważa Kuba Antoszewski z SMG/KRC.
Wśród słabych stron branży podkreślono zauważalny nierówny poziom agencji public relations. Na rynku funkcjonują bowiem agencje z wieloletnim doświadczeniem, mające w swoim portfolio wielu klientów, ale są również takie, które public relations zajmują się stosunkowo niedługo. To rozdrobnienie branży utrudnia jej integrację i współpracę. Z badania wynika również, że w Polsce PR postrzegany jest w dalszym ciągu głównie jako działania media relations oraz jako tańsza forma reklamy. Natomiast w organizacjach często brakuje jasnego podziału kompetencji między PR, a innymi działami, np. HR czy marketingiem. Uczestnicy badania wskazali na małe zrozumienie dla PR i potrzeby komunikacji organizacji ze światem zewnętrznym.

PROFIL POLSKIEGO PIAROWCA

Respondenci zaznaczyli, iż PR - owcy to głównie dziennikarze, absolwenci ekonomii, zarządzania, marketingu lub osoby po szkoleniach PR. Według nich, PR - owiec to człowiek o szerokiej wiedzy i horyzontach. Cechuje go otwartość, pasja, uczciwość, ogromne zaangażowanie i komunikatywność. Umiejętność słuchania i przekonywania to również cechy niezmiernie istotne w tej branży. Odporni na stresy oraz łatwo i szybko uczący się - taka jest właśnie osobowość ludzi od PR - u. "Dobrego PR - owca nie widać - podkreślają pytani. - PR - owiec idealny to strateg, który swój pomysł potrafi wprowadzić w życie, pozostając jednocześnie w cieniu." Środowisku zewnętrznemu tłumaczy, co dzieje się w organizacji, a środowisku wewnętrznemu - jak należy interpretować informacje, płynące z otoczenia. Respondenci są również zdania, że PR - owiec w firmie to osoba, która musi mieć świadomość, że celem jego działań ma być zysk firmy. Dlatego tak istotne jest, aby miał pełną wiedzę o strategii przedsiębiorstwa, a ideałem - aby ją współtworzył. Dodatkowo dobre kontakty z mediami to podstawowy wymóg warsztatowy - PR - owiec powinien rozmawiać z dziennikarzami szczerze i otwarcie.

WYKSZTAŁCENIE PIAROWCA
 
Jeśli chodzi o edukację PR, uczestnicy badań podkreślili, iż w Polsce w dalszym ciągu jest znaczący niedobór praktyków. Według respondentów badania "kształcenie PR odbywa się trochę na własne ryzyko kształconego, bo to w połowie sztuka i talent, a tylko w połowie uporządkowana wiedza." W dalszym ciągu brakuje w Polsce szkół, które przygotowywałyby słuchaczy od strony praktycznej do zawodu PR - owca.

PRZYSZŁOŚĆ PUBLIC RELATIONS W POLSCE
 
Respondenci, pytani o przyszłość public relations w Polsce, podkreślili rosnące zainteresowanie tą branżą. Według nich, następuje stopniowa specjalizacja, a dzięki temu ludzie uprawiający public relations w korporacjach będą mogli w większej mierze skupić się na myśleniu strategicznym. Prognozy przewidują, że PR będzie stopniowo uniezależniał się od marketingu, pełniąc jednocześnie funkcję doradczą dla zarządów firm. Z kolei agencje PR, poddawane prawom rynkowej skuteczności i tym samym mocnej weryfikacji, będą stanowić dobry wskaźnik rozwoju całej branży. Pozycja PR w Polsce wzrasta i będzie wzrastać. Rośnie konkurencja, a wraz z nią pojawiać się będzie coraz więcej miejsca na subtelniejsze, niż klasyczny marketing, działania PR.
 
PR A INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
 
Według respondentów, ogromną szansą dla dynamicznego rozwoju branży jest wejście Polski do Unii Europejskiej. Przewiduje się, że w wyniku akcesji wzrosną standardy jakości świadczonych usług. Jednocześnie wzrośnie zapotrzebowanie na usługi PR - nowe firmy, powstające w Polsce, potrzebować będą działań PR na znacznie szerszą skalę. Niewykluczona jest tendencja, prowadząca do konsolidacji mniejszych agencji PR, które wspólnie realizować będą duże projekty. Badanie wskazuje, że wzrośnie także świadomość potrzeby PR w organizacjach publicznych i w szeroko rozumianej polityce, nawet na niskich szczeblach lokalnych. WNIOSKI Podsumowując wyniki badań można śmiało stwierdzić, że siłą polskiego PR jest działanie nastawione na praktyczne korzyści, pasja osób tworzących branżę PR i umiejętność improwizacji. Przyszłość branży wiąże się z rosnącą konkurencją wymuszającą wzrost jakości usług PR. Akcesja do Unii Europejskiej rodzi nadzieję pogłębienia i utrwalenia profesjonalnych standardów działalności PR na naszym rynku.

Źródło: http://www.piar.pl

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin