.

Motywacje polskich PR-owców

dodano: 
08.01.2014

Autor:

PRoto.pl
komentarzy: 
0

PR-owcy w 2013: kreatywni, samodzielni i... niedoceniani

W porównaniu do 2012 roku zwiększył się odsetek pracowników, którzy zmienili pracę w ostatnich 12 miesiącach. Tymczasem zdaniem samych pracodawców rotacja pracowników w minionym roku… nieznacznie zmalała. To nie jedyna rozbieżność, którą można wskazać przy analizie wyników ankiety PRoto.pl o motywacjach PR-owców.

Ankietowani rozstają się ze swoimi pracodawcami głównie ze względu na brak jasnej ścieżki rozwoju i niesatysfakcjonujące zarobki. Jednak wśród głównych powodów podjęcia nowej pracy lepsze zarobki znalazły się dopiero na czwartym miejscu; częściej wybierano argumenty takie, jak: ciekawe wyzwania zawodowe, możliwość zdobycia doświadczenia i większa samodzielność. Z badania wynika także, że z roku na rok zmniejsza się odsetek PR-owców wytykających rodzimej branży brak profesjonalizmu.

PR-owcy: na początku entuzjaści, później realiści

PR-owcy wybierają branżę PR przede wszystkim ze względu na swoje zainteresowania związane z mediami i PR oraz szansę na kreatywną pracę. Kwestia zarobków na początku kariery nie odgrywa kluczowej roli. To podejście zmienia się z czasem – jak wynika z dalszej części raportu  pensja jest jednym z głównych powodów odejścia z pracy.


Kliknij, aby powiększyć

Gdy oddzielnie przyjrzymy się wskazaniom poszczególnych płci okazuje się, że medialność branży i wybór pracy zgodnej z zainteresowaniami jest zdecydowanie ważniejszy dla kobiet, niż dla mężczyzn. Ci natomiast przy podjęciu decyzji o pracy w branży PR nieco większą wagę przykładają do samodzielności.


Zainteresowanie PR i mediami oraz możliwość podjęcia kreatywnej pracy to najważniejsze przyczyny podjęcia pracy w zawodzie PR-owca zarówno dla osób do 30 roku życia, jak i starszych. Różnice widać przy dalszych pozycjach: osoby po trzydziestce bardziej przywiązują wagę do samodzielności w pracy i tego, że w branży osobowość jest ceniona wyżej niż wykształcenie. PR-owcy do 30 roku życia nieco bardziej dostrzegają medialność branży.Im PR-owiec młodszy, tym bardziej skory do zmiany pracodawcy

W 2013 znacznie zwiększyła się rotacja pracowników w branży. 46 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w 12 miesiącach poprzedzających badanie zmienili pracodawcę, w zeszłym roku odsetek ten wyniósł 36 proc.

Kliknij, aby powiększyć

Jak widać na wykresie 6, kobiety nieco dłużej pozostają w jednym miejscu pracy niż mężczyźni.


Wśród respondentów w wieku do 30 lat przez ostatni rok pracę zmieniło aż 52 proc. osób i jedynie 23 proc. osób po trzydziestce. Natomiast przynajmniej pięcioletni staż pracy w jednym miejscu zadeklarowała prawie jedna czwarta osób w wieku powyżej 30 lat (22 proc.) i jedynie 6 proc. poniżej trzydziestki.Reputacja pracodawcy nie taka istotna dla poszukujących pracy

PR-owcy wśród przyczyn podjęcia pracy w branży PR zarobki podali na ostatnim miejscu ale wśród przyczyn odejścia z pracy kwestie finansowe znalazły się już na pierwszej pozycji. Równie często wskazywano na brak jasnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Kliknij, aby powiększyć

Co ciekawe, niedocenianie wykonanej pracy było częstszą przyczyną zmiany pracodawcy wśród mężczyzn niż kobiet. Mimo częstego podnoszenia kwestii niższych zarobków kobiet, niezadowolenie z wynagrodzenia jako przyczynę odejścia z pracy wskazało jedynie o 1 proc. więcej kobiet, niż mężczyzn.


PR-owcy przed trzydziestką częściej odchodzą z pracy przez niskie zarobki, niż ich starsi koledzy. W przypadku grupy powyżej 30. roku życia częstszą przyczyną jest natomiast brak docenienia.


Zdecydowana większość PR-owców nie musiała zmieniać miejsca zamieszkania, aby znaleźć pracę. Fakt ten nie dziwi, bo większość ankietowanych mieszka w województwie mazowieckim. A jak wiadomo z comiesięcznych raportów PRoto.pl o rynku pracy dla PR-owców, najwięcej ofert jest w Warszawie.

Na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy rekrutujący PR-owców? Biorąc pod uwagę odpowiedzi respondentów wynika, że powinni przede wszystkim oferować ciekawe wyzwania zawodowe, stwarzać możliwość zdobycia doświadczenia, pozwalać im na samodzielne wykonywanie zadań i oferować zarobki lepsze od poprzednich pracodawców. Co ciekawe, mniej istotna jest reputacja firmy. PR-owców przed trzydziestką przyciąga zwłaszcza możliwość zdobycia nowego doświadczenia. PR-owcy po trzydziestce ponad nowe doświadczenia przedkładają większą samodzielność

Kliknij, aby powiększyć

Nieco inaczej przedstawia się zestawienie czterech głównych powodów, które utrzymują pracowników u dotychczasowego pracodawcy. Są to, tak samo jak przy wcześniejszym pytaniu, ciekawe wyzwania zawodowe, możliwość zdobycia doświadczenia i większa samodzielność. W kontekście przyczyn pozostania w obecnym miejscy pracy częściej jednak wskazywano na  większą samodzielność (12 proc.) niż na zarobki (10 proc.)

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

PR-owcy częściej zmieniali pracodawcę, ale w obecnym miejscy pracy chcą zostać na dłużej

W porównaniu do zeszłego roku wzrósł odsetek pracowników, którzy chcą spędzić w obecnym miejscu pracy minimum 3 lata (z 27 do 33 proc.). Jednocześnie o 4 pp. zmalała grupa planująca zmianę pracodawcy w okresie krótszym niż rok.

Kliknij, aby powiększyć


Tak samo jak w przypadku wykresów 7-9, wykres 24 również jest dowodem na to, że PR-owcy po trzydziestce częściej poszukują stabilizacji na rynku. Co piąty z nich planuje pozostać w obecnej pracy minimum 5 lat, prawie taki sam odsetek deklaruje zmianę pracodawcy dopiero po 3-4 latach.


Warto zauważyć, że z roku na rok rośnie odsetek osób, które nie są pewne swojej przyszłości zawodowej. W tym roku aż 21 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „nie wiem” na pytanie o pozostanie w branży PR.

Kliknij, aby powiększyć

PR-owcy niepewni zatrudnienia

Jedynie dla 7 proc. ankietowanych zarobki można uznać za plus pracy w branży PR. Mężczyźni wskazują na nie jednak zdecydowanie częściej niż kobiety. Od dwóch lat najczęściej wybierane odpowiedzi przez ogół respondentów to ciekawe kontakty, duża samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego. Mężczyźni zdecydowanie częściej wskazują na zarobki 


Kliknij, aby powiększyć

Jak wynika z wykresu 29, w Polsce coraz mniejszym problemem jest brak profesjonalizmu PR-owców Od 2007 roku systematycznie spada odsetek respondentów, dla których polska branża PR jest mało profesjonalna.


Kliknij, aby powiększyćPracodawcy stawiają na dobre samopoczucie częściej, niż na dobrą pensję

Niezmiennie od 2007 roku pracodawcy jako główny powód rotacji pracowników podają kwestie finansowe. Podnoszenie zarobków nie jest jednak najczęściej stosowanym sposobem na zatrzymanie pracowników. Pracodawcy w zamian stawiają na dobrą atmosferę w pracy i wyzwania zawodowe.
32 33

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Mimo, że wzrósł odsetek pracowników deklarujących zmianę pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy (por. wyk. 5),  zdaniem pracodawców w porównaniu z zeszłym rokiem zmniejszyła się rotacja pracowników.


W porównaniu z zeszłym rokiem zmalał odsetek respondentów (o 4 pp.), dla których istotne jest równe traktowanie w firmie osób z odmienną orientacją seksualną. Również o 4 pp. zwiększył się odsetek respondentów, dla których nie jest istotne równe traktowanie kobiet i mężczyzn w pracy.

Informacja o badaniu

Dane opublikowane w raporcie pochodzą z badania przeprowadzonego między 28 października a 29 listopada 2013 roku. Internetową ankietę wypełniło 312 respondentów – czytelników serwisu PRoto.pl oraz subskrybentów newslettera PRoto.pl. Zawierała ona pytania jednorazowego oraz wielokrotnego wyboru.

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

 

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin