.

Raport o wynagrodzeniach w branży PR na rynku polskim

dodano: 
15.11.2007

Autor:

PRoto, AG Test
komentarzy: 
14

Wstęp

Od 9. do 31. października 2007 roku wortal PRoto wraz z firmą AG Test przeprowadził drugą edycję badania, którego tematem był poziom wynagrodzenia polskich PR-owców. Wyniki badania opracowano na podstawie 619 anonimowych ankiet. 

1. Ile zarabiają polscy PR-owcy?

9,1 proc. spośród wszystkich respondentów umiejscowiło swoje zarobki w przedziale pomiędzy 3000 zł a 3499 zł (brutto). W zeszłym roku ten przedział był także najczęściej wskazywany przez osoby biorące udział w badaniu (9,58%). Kolejny najczęściej wskazywany przedział to 4000 zł – 4499 zł (brutto), który wybrało 8,5% respondentów.

8,1% spośród biorących udział w badaniu swoje zarobki umiejscowiło w przedziale od 5000 zł do 5499 zł (brutto). To znacząca zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to dwa kolejne miejsca zajęły przedziały: 2500 zł – 2999 zł oraz 2000 zł – 2499 zł (brutto).

Przedziały z najwyższymi zarobkami: 10 000 zł do 14 999 zł oraz 15 000 zł i więcej, wskazywało odpowiednio 6,2 i 4,4 proc. ankietowanych.

Wykres 1.

Wykres 2.

Wykres 3.
2. Zarobki asystenta, zarobki kierownika…

26% respondentów na stanowiskach asystenckich zadeklarowało, że zarabia w przedziale do 1499 zł (brutto). Dochody 21% respondentów z tej grupy mieszczą się w przedziale do 2499 zł (brutto).

Wykres 4.

Wykres 5.


Największa grupa (15%) spośród respondentów na stanowiskach specjalistycznych swoje zarobki umiejscowiła w przedziale od 3000 zł do 3499 zł (brutto). 13% spośród respondentów z tej grupy zarabia w przedziale od 2500 zł do 2999 zł (brutto). Porównując ten stan z wynikami raportu ubiegłorocznego można zauważyć, że zwiększyła się grupa respondentów zarabiających od 3000 zł do 4499 zł (brutto). W tym roku jest ich 36%, podczas gdy w 2006 roku było ich 32%.

Wykres 6.

Wykres 7.


Największy odsetek spośród respondentów na stanowiskach kierowniczych (13%) przy określaniu wysokości swoich zarobków wybrało przedział pomiędzy 7000 zł a 7999 zł (brutto). Po 12% ankietowanych z tej grupy wskazało przedziały pomiędzy 8000 zł a 9999 zł (brutto) oraz 6000 zł a 6999 zł (brutto). 11% respondentów zajmujących stanowiska kierowników zespołu swoje dochody sytuowało w przedziale pomiędzy 10 000 zł a 14 999 zł, a 3 % przyznało, że zarabia powyżej 15 000 zł (brutto).

Wykres 8.

Wykres 9.


27% respondentów zajmujących stanowiska dyrektorskie podało, że zarabiają ponad 15 000 zł (brutto). Kolejne najczęściej wskazywane w tej grupie przedziały, to: 8000 zł -9999 zł oraz 10 000 zł - 14 999 zł (brutto).

Wykres 10.

Wykres 11.


Wśród właścicieli firm, którzy wzięli udział w badaniu 28% zadeklarowało wysokość swoich zarobków w przedziale pomiędzy 10 000 zł a 14 999 zł (brutto). Najwyższy przedział tj. 15 000 zł i więcej wskazało 11% respondentów z opisywanej grupy.
Wykres 12.

Wykres 13.


3. W jakich firmach można liczyć na najlepsze wynagrodzenia

Jednym z celów badania było przyjrzenie się różnicom w poziomie wynagradzania pracowników przez różnych pracodawców. Największa grupa respondentów związana zawodowo z przedsiębiorstwami państwowymi, określając swoje zarobki wskazała przedział pomiędzy 1500 zł a 1999 zł (brutto). Natomiast w firmach prywatnych najczęściej była wskazywana odpowiedź pomiędzy 3000 zł a 3499 zł (brutto), zdecydowało się na nią 9% respondentów z tej grupy.

Wykres 14.

Wykres 15.

Wykres 16.

Wykres 17.


Osoby zajmujące stanowiska związane z komunikacją w firmach z przewagą kapitału polskiego najczęściej (11%) swoje zarobki umiejscawiały w przedziale od 3000 zł do 3499 zł (brutto). 10% respondentów z tej grupy wybrało przedział od 2000 zł do 2499 zł (brutto).

Wykres 18.


Natomiast 12% respondentów reprezentujących opisywaną grupę zawodową w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wskazało przedział od 10 000 zł do 14 999 zł (brutto). 9% respondentów z tej grupy zadeklarowało swoje zarobki w przedziale 15 000 i więcej zł (brutto).

Wykres 19.

Wykres 20.


4. Podwyżki, dodatkowe gratyfikacje…

28% respondentów badania otrzymało podwyżkę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, a 34 % od 7 do 12 miesięcy temu. Jednak zarobki 7% respondentów wzrosły ostatni raz ponad dwa lata temu, a 8% badanych nie dostało w ogóle podwyżki w obecnym miejscu pracy.

Wykres 21.


Wysokość podwyżki 47% respondentów pracujących w firmach państwowych i 29% z firm prywatnych nie przekroczyła 10%. Pensje 32% badanych z firm państwowych nie uległy zmianie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najwyższe podwyżki (ponad 50%) zadeklarowało 9% respondentów pracujących w firmach prywatnych.

Wykres 22.


Wśród dodatkowych gratyfikacji respondenci najczęściej, podobnie jak w ubiegłym roku, wymieniali telefon służbowy (408 wskazań). Na drugim miejscu z 254 wskazaniami znalazł się służbowy laptop, a za nim (249 wskazań) ubezpieczenie medyczne. Szkolenia zewnętrzne wskazało 240 osób, a wyjazdy integracyjne 206.

Wykres 23.


5. Czy PR-owcy są zadowoleni ze swoich zarobków?

Tylko 7% respondentów swoje obecne zarobki oceniło jako bardzo dobre, natomiast 18% określiło je jako słabe. Największa grupa spośród badanych (41%) poziom swoich zarobków ocenia jako dostateczny, a 34% - jako dobry.

Wykres 24.


Największa grupa (12%) respondentów oceniających swoje zarobki jako bardzo dobre pracuje w agencjach PR. Natomiast najmniej spośród badanych, którzy swoim zarobkom dali najwyższą ocenę pracuje w działach PR firm zatrudniających do 250 osób. 23% respondentów z tej grupy swoje zarobki oceniło  jako słabe. 

Wykres 25.

Wykres 26.

Wykres 27.


6. Zarobki w województwach

Uczestnicy badania w przeważającej większości są pracownikami firm i przedsiębiorstw mających swe siedziby w województwie mazowieckim. Jednak na podstawie otrzymanych danych można dokonać porównania poziomu zarobków w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. 29% respondentów z woj. mazowieckiego wskazało, że zarabia ponad 7000 zł (brutto). Przedział ten wskazało 12% respondentów z woj. wielkopolskiego i 3% - dolnośląskiego.

Wykres 28.


6. Jakie są aspiracje finansowe polskich specjalistów ds. komunikacji?

32% respondentów chciałoby zarabiać ponad 8000 zł (brutto). Obecnie w przedziale tym swoje zarobki może umiejscowić zaledwie 17% respondentów. 21% biorących udział w badaniu chciałoby zarabiać w przedziale od 6000 zł do 7999 zł (brutto), w którym w tej chwili zarabia 11% respondentów.

Wykres 29.


7. Kto wziął udział w badaniu?

54% osób biorących udział w badaniu jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a 25% - na czas określony. 35% respondentów, to pracownicy o stażu pracy od roku do 2 lat, 30% - od 3 do 5, a 27% - od 6 do 10 lat w branży.

Wykres 30.

Wykres 31.


37% respondentów zajmuje stanowiska specjalisty, a 15% - starszego specjalisty. 20% biorących udział w badaniu to kierownicy zespołów, 11% - piastuje funkcję dyrektorów działów.

Wykres 32.


70% osób, które wzięły udział w badaniu reprezentuje firmy z przewagą kapitału polskiego, a 30% - kapitału zagranicznego. Zdecydowana większość (81%) respondentów jest pracownikami firm prywatnych, 13% - państwowych, a 6% prowadzi własną działalność gospodarczą.

Wykres 33.

Wykres 34.


27% respondentów reprezentuje agencje PR, 25% - wewnętrzne działy PR w firmach zatrudniających do 250 osób. 23% badanych jest związanych z działami public relations w firmach zatrudniających ponad 250 osób.

Wykres 35.


Podsumowanie

Ryszard Solski, prezes agencji Sigma International Poland i wizeprzewodniczący Rady ZFPR ocenił wyniki badania: „Uważam, że raport PRoto zawiera wiele cennych informacji, pokazując zmieniające się tendencje w wynagradzaniu pracowników, a także ich oceny istniejących i pożądanych wynagrodzeń. Tendencje jakie są każdy widzi - w Polsce występuje szybki wzrost wynagrodzeń, także w branży PR.
 
Odsetek osób otrzymujących niskie wynagrodzenia maleje, a wysokich - rośnie, bo branża PR błyskawicznie się rozwija i firmy, by pozyskać pracowników, gotowe są płacić im znacznie więcej niż rok temu. W tym sensie wyniki ankiety nie zaskakują, podobnie jak to, że lepiej płacą PR-owcom firmy z kapitałem zagranicznym i te działające w województwie mazowieckim (czytaj: w Warszawie).

Wyraźnie widać, że w porównaniu z rokiem 2006 zwiększył się odsetek osób zarabiających więcej na podobnym stanowisku, aczkolwiek nie dotyczy to wszystkich stanowisk, na przykład wyraźnie zmalał odsetek osób zarabiających powyżej 7.000 złotych na porównywalnych stanowiskach. Granica popytu?

Co do oceny samych pracowników, budzi optymizm fakt, że aż 75% ocenia swoje wynagrodzenia jako dostateczne lub dobre, nie zaskakuje tez to, że najbardziej zadowoleni są ze swoich pensji pracownicy agencji PR oraz firm z przewagą kapitału zagranicznego.

Reasumując, uważam raport za pożyteczne narzędzie, pozwalające pracownikom na ocenę własnych możliwości i artykułowanie oczekiwań wobec pracodawców, a tym ostatnim - na kształtowanie konkurencyjnej oferty zatrudnienia na tak szybko rosnącym i zmieniającym się rynku”.
komentarzy:
14

Komentarze

(14)
Dodaj komentarz
15.01.2008
17:55:37
nowy
(15.01.2008 17:55:37)
Osoby na stanowiskach asystenckich w korporacjach mogą obecnie zarobić nawet 5 tys netto. I nie są to przypadki sporadyczne. Wiem z doświadczenia...
05.12.2007
15:15:11
do 6 lat
(05.12.2007 15:15:11)
A czemu to? Doświadczenie fajne można zdobyć, bywa różnorodnie, ale minusem są niewątpliwie zarobki, brak socjalu, samochodu sluzbowego, etc.
05.12.2007
14:14:14
6 lat
(05.12.2007 14:14:14)
a ja nie uważam pracy w agencji za pomyłkę, wręcz przeciwnie, mimo, że sam nie pracuję w agencji
05.12.2007
12:09:05
N
(05.12.2007 12:09:05)
Uważam, że praca w agencji to w ogóle jakaś pomyłka.
03.12.2007
12:35:19
do sceptyka
(03.12.2007 12:35:19)
Z tymi płacami bywa różnie. Moja koleżanka po półrocznym stażu w TP, znalazła pracę w dużej firmie handlowej z pensją 4,5 netto.
03.12.2007
12:00:08
do sceptyka
(03.12.2007 12:00:08)
Rozumiem, że mamy Panu podać imiona, nazwiska, stanowiska i nazwy firm, tak? :))
03.12.2007
10:10:16
6 lat
(03.12.2007 10:10:16)
Nawet w najlepszych korporacjach asystent zarabia ponizej 3 tys zł
01.12.2007
10:18:54
sceptyk
(01.12.2007 10:18:54)
Coś mi się wierzyć nie chce że ponad 8% asystentów (czyli coś koło 50 osób) zarabia ponad 4500 zł... Może mi ktoś powie gdzie tak płacą? Chętnie się tam wybiorę ;-) Niestety anonimowe ankiety są bardzo niewiarygodnym sposobem na badanie wynagrodzeń. Może redakcja pokusi się o nieco bardziej wiarygodny raport?
30.11.2007
12:52:30
6 lat
(30.11.2007 12:52:30)
Firma.
30.11.2007
9:56:19
Do 6 lat
(30.11.2007 9:56:19)
Agencja czy firma? Ja agencja....
29.11.2007
15:50:18
6 lat
(29.11.2007 15:50:18)
Jedna podwyżka w ciągu 2007. Najpierw o 20%, a potem o 10%.
26.11.2007
14:32:11
6 lat
(26.11.2007 14:32:11)
Wzrost płac? Zazdroszczę w takim razie kolegom i koleżankom. Od ponad 3 lat wysokość mojej pensji się nie zmieniła....
21.11.2007
10:45:31
10 lat
(21.11.2007 10:45:31)
Szanowni Państwo, Tylko jeden komentarz? Jestem ciekawa Waszych opinii. Cieszy mnie wzrost płac, szczególnie w przypadku osób zaczynających pracę. Czy nikt z Grupy, która dyskutowała na forum w zeszłym roku nie chce dodać nic od siebie ?
15.11.2007
9:52:20
A
(15.11.2007 9:52:20)
Od 2 lat żadnej podwyzki, zadnego szkolenia a jest to jedna z wiekszych warszawskich agencji PR. Pewnie juz niedlugo :-)
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin