.

Szefowie firm doceniają działy PR

dodano: 
27.03.2007

Autor:

SMG/KRC z RPR Group
komentarzy: 
0


Aż 80% specjalistów Public Relations i rzeczników prasowych przebadanych przez Instytut SMG/KRC uważa, że szefowie firm i przedsiębiorstw przywiązują duże znaczenie do działań PR. Tak wynika z badania pt. "Public Relations w oczach polskich menedżerów - diagnoza stanu obecnego i prognozy na przyszłość" zrealizowanego przez SMG/KRC przy współpracy Agencji RPR Group.

Badanie zostało przeprowadzone na starannie wyselekcjonowanej grupie docelowej, obejmującej menedżerów PR i rzeczników prasowych kilkuset największych polskich przedsiębiorstw za pomocą metody CATI - komputerowo wspomaganych wywiadów telefonicznych. "Zastosowanie tej metody to gwarancja wysokiej wiarygodności otrzymanych wyników, ponieważ ankieter uzyskuje odpowiedzi od konkretnej osoby, która została wytypowana do udziału w badaniu. Jednocześnie, dzięki ścisłemu przestrzeganiu zasady anonimowości, nasi respondenci mogli w sposób nieskrępowany dzielić się z nami swoją wiedzą i spostrzeżeniami" - uważa Kuba Antoszewski, PR Manager, nadzorujący badanie w instytucie SMG/KRC.

Badani liderzy komunikacji PR-owskiej są, jak wynika z badań, generalnie zadowoleni ze współpracy z kierownictwem firm. Aż trzy czwarte badanych uważa, że dział PR w ich firmie jest traktowany przez zwierzchników jako partner w kreowaniu polityki informacyjnej, a tylko 25% ankietowanych postrzega swoją rolę przede wszystkim jako wykonawcy odgórnych poleceń. Ponad 80% badanych uważa także, iż ich zwierzchnicy rozumieją i doceniają rolę działu PR w firmie. Nie zgodziło się z tym stwierdzeniem 12% ankietowanych.

Nadspodziewanie pozytywnie wypadła również ocena zrozumienia wielokierunkowości zastosowania technik Public Relations, którą menedżerowie komunikacji przypisują swoim szefom. Na 5-stopniowej skali aż 4,46 pkt uzyskały odpowiedzi: "Kierownictwo firmy uważa, że działania PR są ważnym narzędziem komunikacji firmy z grupami docelowymi" oraz "Kierownictwo firmy uważa, że działania PR są koniecznością w czasach rosnącej konkurencji". Szefowie badanych PR-owców w większości wypadków dostrzegają potrzebę ciągłości działań PR, dbając jednocześnie o ich dostosowanie do strategii firmy, a także uważają PR za ważną i integralną część zarządzania firmą. Tylko 1,61 pkt uzyskała odpowiedź, sugerująca pożyteczność technik PR jedynie w sytuacjach kryzysowych. Nieco ponad 1/5 odpowiedzi twierdzących dotyczyła stwierdzeń, iż Public Relations to niepotrzebna strata czasu i pieniędzy oraz że PR jest generalnie niepotrzebny i firma może się bez niego obyć.

Równie interesujące wyniki przyniosły odpowiedzi na pytanie nr 13: "Co stanowi dla Pani/a najważniejsze kryterium wyboru agencji do obsługi PR", gdzie badani mogli wskazać trzy najistotniejsze w ich ocenie cechy, decydujące o wyborze oferty.

Efektywne relacje mediowe znalazły się dopiero na czwartym miejscu, uzyskując łącznie 33% wskazań. Najczęściej respondenci wskazywali na: Kreatywny projekt (52%), Rozumienie strategii marketingowej klienta (48%) oraz Wcześniejsze doświadczenia w branży klienta (36%). Na dalszych miejscach znalazły się: Wiarygodne referencje (23% wskazań), Skład zespołu, proponowanego do współpracy (21%) oraz Konkurencyjne wynagrodzenie (17%). Najmniejsze znaczenie przy wyborze agencji PR ma - według badanych - Kilkuletni staż agencji na rynku (istotny dla 14%), Ciekawa prezentacja (10% wskazań), Dobra opinia (8%) i wreszcie Wskazania z centrali firmy (tylko 4%).

Struktura płci w badaniu wyniosła: 111 kobiet oraz 89 mężczyzn. Najwięcej respondentów (89) to osoby w przedziale wiekowym 31-40 lat oraz do 30 roku życia (66); aż 194 osoby legitymowały się wyższym wykształceniem. 3 badanych PR-owców ukończyło specjalistyczne szkolenia, a ponad połowa dokształcała się na kursach zawodowych.

1/3 respondentów to osoby pracujące samodzielnie, w jednoosobowym dziale, pozostałe 2/3 pracuje w większych zespołach lub działach. Interesująco kształtuje się również podległość służbowa respondentów: aż połowa deklarowała, iż ich bezpośrednim przełożonym jest Prezes Zarządu bądź Dyrektor Generalny. W 42 przypadkach natomiast rolę szefa PR-owca sprawował Dyrektor Marketingu.

Żródło: www.modernmarketing.pl

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin