Anna Garwolińska

Założyciel i Prezes Glaubicz Garwolińska Consultants. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz MBA European University Campus Warsaw. Jako dziennikarka TVP od 1990 roku współtworzyła najważniejsze materiały informacyjne i reportaże na temat rozpoczynających się w Polsce procesów prywatyzacji. W latach 1992–94 pełniła funkcję doradcy i rzecznika prasowego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych.
Reprezentując Ministerstwo Przekształceń Własnościowych uczestniczyła w realizacji większości procesów prywatyzacyjnych przeprowadzanych w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych. Brała także udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi dotyczących pakietów socjalnych dla pracowników prywatyzowanych firm. Przygotowywała strategie komunikacji dla spółek, które jako pierwsze zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
W 1994 roku założyła firmę Glaubicz Garwolińska Consultants, jedną z pierwszych polskich firm specjalizujących się w dziedzinie public relations i komunikacji. Doradzała zarządom zagranicznych firm, które rozpoczynały inwestycje na polskim rynku. Jest specjalistką w dziedzinie komunikacji korporacyjnej i kryzysowej. Nadzoruje pracę zespołu konsultantów przygotowujących kompleksowe strategie komunikacji. Uczestniczyła w indywidualnych szkoleniach z zakresu wywierania wpływu na wybrane grupy społeczne, prowadzonych przez dr Neda Kennana, doradcy w kampaniach prezydenckich oraz wyborach gubernatorskich w USA.
Jest akcjonariuszem jednej z największych na świecie sieci niezależnych firm PR Worldcom Public Relations Group. Należy także do Międzynarodowego Zrzeszenia Niezależnych Konsultantów Marketingowych i Management Mastery Club Harvard Business Review Polska oraz Polskiej Rady Biznesu.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin