Anna Zakrzewska

Założycielka agencji PRownia - Sztuka Relacji. Wcześniej specjalista ds. promocji i PR w FIRMA 2000. Zajmowała się budowaniem kampanii informacyjno-promocyjnych projektów szkoleniowo-doradczych współfinansowanych ze środków UE. Zarządzała projektami promocyjnymi i wdraża kampanie informacyjno – promocyjne.

Organizuje konferencje, seminaria i inne eventy. Współpracuje także z mediami(opracowywanie kampanii medialnych, pozyskiwanie patronatów mediowych, prowadzenie biura prasowego, tworzenie i redagowanie tekstów, organizacja konferencji prasowych, koordynacja kampanii reklamowych w prasie, radio, TV i Internecie, monitoring mediów). Prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji wewnętrznej w firmie, tożsamości firmy oraz Public Relations.

Współpracuje również z kancelariami prawnymi nad przygotowywaniem Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i Zakresów Zadań Wykonawców w zakresie kampanii promocyjnych, informacyjnych i społecznych. Przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo – doradczych i promocyjnych ze środków EFS (aspekt merytoryczny i formalny)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin