Berenika Anders

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego i Europejskiego, doktorantka Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Zainteresowania i inspiracje czerpała ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (Centrum Praw Kobiet, Niebieska Linia, Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Publicznego im. J. Karskiego), następnie z Kancelarią Prawniczą oraz Administracją Publiczną (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). W trakcie pracy zawodowej została akredytowanym ekspertem funduszy europejskich (KFE) z zakresu gender mainstreaming i gender budgeting.

Jest ekspertem z zakresu kampanii społecznych programów badawczo – informacyjnych, zamówień publicznych oraz z obszaru funduszy strukturalnych, programów operacyjnych, gender mainstreaming i gender budgeting. Odpowiedzialna za konceptualizację, realizację, rozliczenie i ewaluację 12 projektów ze środków EFS lub PROGRESS w łącznej kwocie ok. 40 mln PLN, które otrzymały trzy nagrody za najlepsze kampanie medialne (jedna Komisji Europejskiej), w tym takie projekty jak: „Wieloaspektowa diagnoza kobiet na rynku pracy” „Promocja antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy” „Różne role, takie same szanse. Monitorowanie realizacji równości płci” „STEREOTYP, a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich” „Partnerstwo w rodzinie – szansą kobiet na rynku pracy” „Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą!” „Między rodziną a pracą – godzenie ról społecznych i zawodowych kobiet” „Poszukiwana 45+: rzetelność, zaangażowanie, doświadczenie” „Kobieta - Rodzina - Praca - kampania medialna” Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich Osób 2007

Zobacz także...

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin