Jakub Zajdel

Jakub Zajdel – prezes firmy doradczej Consulting’n more oraz CEO w agencji H9 PR będącej własnością i odpowiadającej za wizerunek Roberta i Anny Lewandowskich. Partner w klastrze doradczym SAIA Alliance specjalizującym się w komercjalizacji. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Ingolstadt School of Management, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autor publikacji eksperckich z zakresu komunikacji marek wrażliwych i zarządzania reputacją osób publicznych. Założyciel i prezes fundacji charytatywnej Platforma Równych Sans pomagającej w wyrównywaniu szans edukacyjnych i życiowych zdolnej młodzieży z całej Polski. Consulting’n more, której jest założycielem, od 2008 roku realizuje strategie komunikacyjne dla firm z kraju i zagranicy. Firma jest jedynym w Polsce członkiem międzynarodowej sieci niezależnych agencji public relations IPREX zrzeszającej 70 firm z całego świata w 115 lokalizacjach przy wsparciu 1800 konsultantów z zakresu komunikacji. Consulting’n more przynależy również do Konfederacji Lewiatan oraz Podkarpackiego Klubu Biznesu.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin