Marta Winiarek-Miętus

Obecne stanowisko:

Managing Director

Managing Director w Agencji MWM PR – Media, Wizerunek, Marketing od 2005 roku.

Zrealizowała ponad 200 projektów dla firm takich jak np.: Husqvarna, HBO, Zelmer, Kimberly-Clark, GSK, G4S, BOSE, Fellowes, Hotel Narvil Conference&Spa, Tesco, PKN Orlen, SKANSKA oraz dla instytucji w tym m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia oraz NCBiR.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada: specjalizację z zakresu marketingu politycznego, uprawnienia pedagogiczne (studium pedagogiczne - Uniwersytet Warszawski) oraz kwalifikacje instruktora teatru (Teatr Ochoty Haliny i Jana Machulskich). Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Warszawskim i innymi uczelniami w zakresie public relations.

W relacjach z klientami: „nie obiecuje gruszek na wierzbie”, a wszystkie „projekty szyte są na miarę”. Szanuje każde podejmowane wyzwanie zawodowe. Pracę w zakresie public relations rozpoczęła kilkanaście lat temu przy projektach związanych z akcesją Polski do struktur Unii Europejskiej. Realizowała zadania z zakresu media relations oraz współpracy z przedstawicielami: rządu, parlamentu, agend UE, agencji rządowych oraz organizacji pozarządowych. Pracowała w zespołach organizujących międzynarodowe projekty oraz szkolenia i konferencje dla parlamentarzystów z krajów UE. Wspierała także działania organizacji pozarządowych w ramach międzynarodowych projektów z zakresu kultury i teatru. Swoje zainteresowania związane z "kamerą telewizyjną" realizowała prowadząc programy w TVP (Teleranek, 5-10-15) oraz poprzez pracę w produkcji filmowej.

Od 2005 świadczy usługi z zakresu public relations i doradztwa komunikacyjnego. Doradzała w zakresie komunikacji i wizerunku osobom publicznym, politykom, jednostkom sektora publicznego, korporacjom, przedsiębiorcom czy organizacjom non-profit. Tworzyła i koordynowała kampanie publiczne i w tym przy realizacji priorytetowych kampanii informacyjnych, edukacyjnych, kryzysowych, wizerunkowych. Doradza i koordynuje budowanie struktur zajmujących się komunikacją, kryzysami, obiegiem informacji w danych organizacjach czy instytucjach. Realizuje aktywności w zakresie m.in.: budowania strategii, doradztwa wizerunkowego, wprowadzania produktów i usług na rynek, planów media relations, organizacji niestandardowych eventów, realizuje projekty w zakresie marketingu sportowego, doradztwa w zakresie kampanii kreowania wizerunku, tworzeniu strategii komunikacyjnych, doradztwa w zakresie sytuacji kryzysowych, w zakresie kampanii społecznych (CSR), szkoleń z zakresu wizerunku i szkoleń medialnych. Bezpośrednio współpracuje i doradza osobom zarządzającymi firmami. Realizuje działania wspierające wydarzenia kulturalne - w tym liczne edycje Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK, Światowego Kongresu ASSITEJ czy Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych „Lalka na Scenie”. Buduje zespoły delegowane do danych projektów. Dobiera firmy i podwykonawców. Odpowiada w pełni za kompleksowe prowadzenie projektów: opracowanie i wdrażanie strategii, planowanie aktywności oraz budżetów kampanii, zajmuje się negocjacjami, opracowywaniem dokumentów i umów, wdrażaniem projektów i zarządzaniem nimi pod względem realizacji merytorycznej, organizacyjnej, technicznej i logistycznej, planuje i rozlicza budżety.

Pełniła funkcję Rzecznika Prasowego międzynarodowej korporacji G4S. Aktualnie - rzecznik prasowy korporacji Husqvarna oraz jej marek w Polsce. Posiada dyplom zdanego egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin