Mirella Panek-Owsiańska

Przez 11 lat, do 2017 roku, prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zarządzała zespołem FOB, odpowiadała za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracowała z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR.

Była ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Członkini Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki.

Posiada doświadczenie współpracy z trzema sektorami, przez wiele lat zajmowała się polityką, koordynowała program Demokracja bez kobiet to pół demokracji, współpracowała m.in. z Hanną Suchocką i Barbarą Piwnik. Trenerka, przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International.

Wykładowca Akademii PRoto. Współprowadzi moduł "CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu"

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin