Natalia Ćwik-Obrębowska

Obecne stanowisko:

Ekspertka CSR

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i CSR, publicystka, coach i konsultantka. Założycielka firmy doradczej Go Responsible, a obecnie współpracujący z nią ekspert. Odpowiedzialna za rozwój marki Go Responsible Coaching, oferującej narzędzia rozwojowe (coaching, mentoring, badania psychometryczne). W latach 2009-2013 Menedżerka ds. Zarządzania Wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), gdzie odpowiadała za kwestie merytoryczne, a dziś wspierający organizację zewnętrzny ekspert. Specjalizuje się w zarządzaniu zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Współpracowała z firmami i organizacjami pozarządowymi – doradzała w dziedzinie zarządzania na różnych szczeblach (strategia i standardy CSR, dialog z interesariuszami, raportowanie społeczne i in.). W ramach współpracy z Forum Darczyńców w Polsce była coachem dla 24 fundacji korporacyjnych, które wspierała w rozwoju standardów zarządzania. Autorka koncepcji i redaktorka wielu publikacji i analiz poświęconych tematyce odpowiedzialnego biznesu i zarządzania, m.in. serii „Wspólna odpowiedzialność” publikowanej przez FOB. Jedna z 50 kobiet polskiego CSR-u według FOB. W 2014 roku otrzymała tytuł Ambasadora Przedsiębiorczości kobiet, przyznawany kobietom prowadzącym firmę, przestrzegającym zasad etyki w biznesie i promującym przedsiębiorczość wśród kobiet.
Obecnie pracuje jako Ekspert CSR w instytucji publicznej.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin