Weronika Kuna

Weronika Kuna

Obecne stanowisko:

Dyrektor ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem

Od września 2020 roku Weronika Kuna pracuje w polskim oddziale Microsoftu na stanowisku dyrektora ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem. Odpowiada za realizację polityki korporacyjnej jako członkini zespołu CELA (Corporate, External, and Legal Affairs) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Poprzednio Weronika Kuna pełniła funkcję dyrektor działu Digital & Fintech w CEC Government Relations – zajmowała się m.in. konsultingiem i doradztwem dla firm w zakresie polityki publicznej, relacji z rządem i komunikacji strategicznej oraz obszarem gospodarki cyfrowej. W przeszłości była współtwórczynią ImpactCEE, gdzie jako szefowa ds. polityki publicznej i spraw rządowych ściśle współpracowała z administracją publiczną w cyfrowej transformacji tego sektora. Pracowała również w Narodowym Banku Polskim jako specjalistka w Departamencie Zagranicznym. Jest absolwentką stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Była również doktorantką na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin