Wojciech Wiśniewski

Obecne stanowisko:

Założyciel w Public Policy

Założyciel agencji Public Policy, wcześniej przez dwa i pół roku rzecznik i dyrektor ds. relacji zewnętrznych w Fundacji Onkologicznej Alivia.

Z komunikacją związany od wielu lat, początkowo specjalizując się w Public Relations po stronie agencji. W latach 2014-2016 lobbysta zarejestrowany w obu izbach polskiego parlamentu. Od 2016 r. rzecznik, a później Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych w Fundacji Onkologicznej Alivia, Odpowiadał za kontakt z administracją publiczną, parlamentem, środowiskiem eksperckim oraz pacjenckim. Wcześniej, w latach 2014-2016 działał jako zarejestrowany lobbysta, specjalizujący się w projektach zdrowotnych. Wspierał wówczas komunikacyjnie przedsiębiorstwa, ich związki oraz organizacje pozarządowe w budowaniu relacji z kluczowymi interesariuszami. Pracę w branży zaczynał po stronie agencji PR: pracował dla GSC oraz Procontent.

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W działalności naukowej zajmuje się rolą otoczenia instytucjonalnego dla działalności przedsiębiorstw oraz źródłami przewag konkurencyjnych. Autor publikacji naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin