Wiceprezes Artur Michalski o nietypowej akcji na 30-lecie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

dodano: 
04.09.2019
komentarzy: 
0

PRoto.pl: Książka „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda”, maskotka oraz konkurs „Eko-zajęcia z Enfosiem” to niestandardowe działania PR-owe instytucji, która na co dzień zajmuje się finansowaniem ekologicznych inwestycji w Polsce. Skąd pomysł na taką akcję promocyjną?

Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: To jedna z inicjatyw pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z okazji 30-lecia naszej instytucji. Od trzech dekad finansujemy projekty z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej czy energetyki, ale podejmujemy także własne działania, na przykład edukacyjne. Stąd akcja skierowana do dzieci, za pomocą której chcemy mówić o działalności NFOŚiGW i zachęcać do dbania o środowisko. Chodzi o codzienne drobne czynności, w tym segregację śmieci, oszczędność prądu i wody czy niemarnowanie jedzenia.

PRoto.pl: Jakie są założenia konkursu „Eko-zajęcia z Enfosiem”?

A.M.: Konkurs polega na przeprowadzeniu eko-zajęć. Przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) pod okiem nauczycieli muszą wykorzystać do tego naszą książkę i maskotkę. Aby je zdobyć, wystarczy zarejestrować się na stronie: www.nfosigw.gov.pl/enfos, gdzie znajduje się również regulamin akcji. Najciekawsze pomysły docenimy ekologicznymi pakietami edukacyjnymi. Pilotażową edycję konkursu kierujemy do aglomeracji warszawskiej.

PRoto.pl: Czy planujecie jeszcze inne wydarzenia towarzyszące jubileuszowi?

A.M.: W październiku – podczas targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu – podsumujemy dorobek 30-lecia NFOŚiGW. Przygotowane seminaria i panele eksperckie będą też okazją do rozmowy o planach i perspektywach rozwoju naszej instytucji. Tam ogłosimy również wyniki konkursu dla dziennikarzy, których nagrodzimy za publikacje o działalności NFOŚiGW. Zwieńczeniem obchodów będzie gala pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ponadto na fasadzie budynku NFOŚiGW wisi już okolicznościowy neon zasilany energią słoneczną, a przed wejściem do naszej siedziby uruchomiliśmy ekostację rowerową.

PRoto.pl: 30 lat minęło... Ile NFOŚiGW wydał na ekoprzedsięwzięcia w Polsce?

Wraz z wojewódzkimi funduszami oraz Bankiem Ochrony Środowiska stanowimy filar, unikalny system finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jesteśmy liderem wdrażania funduszy europejskich i zagranicznych mechanizmów finansowania ochrony środowiska w kraju. Dotychczas podpisaliśmy ok. 32 tys. umów o dofinansowanie. Na poprawę stanu środowiska w Polsce przeznaczyliśmy 96 mld zł, a wartość wspartych inwestycji to ok. 237 mld zł.

PRoto.pl: Stoją za tym konkretne efekty. Jakie?

A.M.: Wsparliśmy m.in. 4 tys. projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w wyniku których wybudowano lub zmodernizowano ponad 1,6 tys. oczyszczalni ścieków i 83 tys. km kanalizacji. Dofinansowaliśmy ponad 1,2 tys. przedsięwzięć dotyczących zagospodarowania odpadów, co umożliwiło wybudowanie siedmiu spalarni o wydajności 1,1 mln ton/rok i zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi (w tym recyklingowi) o 6,8 mln ton/rok. Finansowy udział NFOŚiGW w ponad 4 tys. projektów związanych z ochroną powietrza znacząco wpłynął na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej. Emisja SO2 zmniejszyła się o 802 tys. ton/rok, pyłów o 260 tys. ton/rok, a CO2 o 15 mln ton/rok. Oszczędność energii to 3,4 TWh/rok. Ponad 4,2 tys. budynków użyteczności publicznej poddano termomodernizacji.

PRoto.pl: NFOŚiGW uruchamia kolejne programy na rzecz ochrony środowiska, w tym „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, czy „Agroenergię”. Jak docieracie z ofertą programową do swoich beneficjentów?

A.M.: Przede wszystkim na bieżąco pracujemy z dziennikarzami, którzy przekazują informacje o nowych naborach NFOŚiGW. Spotykamy się na konferencjach prasowych i wydarzeniach branżowych, organizujemy dla nich tematyczne wyjazdy studyjne. Natomiast beneficjentów zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące naszych programów, podczas których przekazujemy praktyczną wiedzę, na przykład o wypełnianiu czy rozliczaniu wniosku o dofinansowanie. Uzupełnieniem działań są: wydawany przez nas kwartalnik „Fundusz dla Środowiska”, infolinia, strona internetowa oraz profile w mediach społecznościowych. Podejmujemy się też niestandardowych akcji, takich jak „Eko-zajęcia z Enfosiem”.

Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Materiał sponsorowany

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin