Złote Spinacze 2017. Nagroda Publiczności cz. 1

dodano: 
23.10.2017
komentarzy: 
0

PRoto.pl: Jaka jest geneza Nagrody Publiczności w konkursie Złote Spinacze?

Grzegorz Szczepański, prezes zarządu w H+K Strategies Polska i prezes ZFPR: Od kilku lat poziom zgłaszanych prac jest naprawdę wysoki i zastanawialiśmy się, jak moglibyśmy zwiększyć edukacyjny zasięg naszego konkursu, czyli podzielić się najciekawszymi projektami z możliwie szeroką publicznością. Od dawna chcieliśmy też zaangażować w konkurs możliwie dużą grupę pasjonatów zawodu public relations i postanowiliśmy dać im realną możliwość wpływu na werdykt. Nie sposób zaangażować tak dużej grupy w wybór zwycięzcy w każdej kategorii, ponieważ to wymaga dogłębnej analizy wszystkich zgłoszonych programów, w skupieniu i z perspektywy wieloletnich doświadczeń, gwarantujących sprawiedliwą ocenę każdego przypadku. Tym niemniej, każda kampania na pewno zawiera w sobie czytelną i unikalną wartość, którą możemy poddać publicznej ocenie. Tak właśnie narodził się pomysł na utworzenie nagrody publiczności, czyli kategorii, w której zgłaszający będą poddani ocenie najliczniejszego na świecie jury, które zdecyduje, który program zasługuje na powszechne uznanie.

PRoto.pl: Czy już wcześniej pojawiały się głosy, że taka nagroda byłaby dobrze odebrana przez branżę PR?

G.S.: Szczerze mówiąc, takich głosów nie było, dlatego w lekkim napięciu, ale też z ekscytacją czekamy na to, jak potoczy się tegoroczne głosowanie.

PRoto.pl: Jaka jest Pana zdaniem największa wartość dodana wprowadzenia tej nagrody do Złotych Spinaczy?

G.S.: Przede wszystkim jest to zaangażowanie całej branży w merytoryczną ocenę najlepszych kampanii minionych 12 miesięcy, czyli zachęcenie wszystkich uczestników naszego rynku do chwilowego namysłu nad tym, co według nas jest tą unikalną wartością właściwą dla naszej profesji, która odróżnia nas od typowych dyscyplin marketingu i jakie jej urzeczywistnienie zasługuje na najwyższe uznanie.

PRoto.pl: Czy wszystkie projekty zgłoszone wcześniej do konkursu ocenianego przez jury Złotych Spinaczy, będą brać udział w konkursie skierowanym do publiczności?

G.S.: W tej konkurencji mogą brać udział wyłącznie te programy, które znalazły się w finale konkursu, a więc projekty nominowane do nagrody, których autorzy zgodzili się na ich powszechne udostępnienie.

PRoto.pl: Jaką nagrodę otrzyma zwycięzca?

G.S.: Nagrodą jest statuetka, będzie złota, ale nie będzie to Złoty Spinacz. Jest piękna, ale niech będzie niespodzianką to, jak wygląda.

Rozmawiała Joanna Jałowiec

PRoto.pl jest partnerem głównym konkursu na Nagrodę Publiczności. Głosowanie startuje 24 października. 

W konkursie biorą udział wyłącznie projekty nominowane, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie na Nagrodę Publiczności (otrzymanie nominacji nie jest równoznaczne z udziałem w konkursie). Konkurs polega na wyłonieniu przez głosujących najlepszego spośród wszystkich zgłoszonych do udziału projektów. Głosować będzie można poprzez specjalną platformę (więcej infromacji na ten temat 24 października), a głosujący wybierają projekty na podstawie opisu projektu oraz posteru. Regulamin głosowania dostępny na stronie.

 


Joanna Jałowiec

Redaktor naczelna PRoto.pl. Od ponad 10 lat w mediach. Specjalizuje się w wywiadach. Zawodowo interesują ją media społecznościowe, CSR, nowe technologie, kryzysy wizerunkowe, tematy społeczne i zmiany w szeroko pojętej branży komunikacyjnej.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin