.

 

CSR coraz ważniejszy na rynku agencji

dodano: 
11.09.2014
komentarzy: 
0

Strategia CSR ma znaczenie przy wyborze partnera dla ponad połowy klientów, jednak decydującą kwestią pozostają kompetencje i doświadczenie zespołu – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród firm współpracujących z agencjami przez Fabrykę Komunikacji Społecznej[1]. Dla niemal 45 proc. liczy się także nastawienie na etykę w działaniach marketingowych.

W przypadku wyboru agencji przez firmy decydującym czynnikiem są kompetencje i doświadczenie zespołu (61 proc.). Ważne są także referencje i opinie pozostałych klientów agencji oraz osobista rekomendacja (po 78 proc.). Co ciekawe, ważna pozostaje także rzetelność biznesowa (np. niezaleganie z płatnościami ZUS, płynność finansowa) oraz dobry wizerunek agencji w mediach (61 proc.). Jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność agencji to ten czynnik jest ważny dla ponad połowy respondentów. Dla 22 proc. jednak w takim samym stopniu jest decydujący, co ma małe znaczenie. Z kolei prawie 45 proc. klientów uznało za ważną etykę w działaniach marketingowych takich jak: odpowiedzialny łańcuch dostaw czy ekologiczność proponowanych rozwiązań. Dla jednej trzeciej jest to jednak czynnik ważny w niewielkim stopniu, choć dla ponad jednej piątej pozostaje decydujący. Klienci przy wyborze agencji zwracają także uwagę na portfolio (50 proc. respondentów), prawie 40 proc. zadecydowałoby na tej podstawie o podjęciu współpracy. Za element mniej istotny uznano wieloletnie doświadczenie agencji – choć byłoby to ważne dla niemal 40 proc. klientów, to w przypadku jednej trzeciej mogłoby okazać się decydujące.

Mając do wyboru dwie porównywalne oferty agencji: realizującej strategię CSR i nie posiadającej takiej polityki, klienci skłonni byliby współpracować w tą pierwszą, nawet gdyby była 10 proc. droższa. Taką chęć deklarowano tym częściej, im niższa była cena usług agencji ze strategią odpowiedzialnego biznesu.

Połowa ankietowanych zapytana o rozważenie wyboru pomiędzy dwiema równoważnymi jakościowo ofertami agencji, w których jedna realizuje strategię CSR, natomiast druga jej nie posiada, zdecydowanie byłaby skłonna do współpracy z tą pierwszą w przypadku, gdyby jej oferta byłaby o 10 proc. tańsza. Jedna trzecia z nich zadeklarowała, że raczej wybrałaby tę posiadającą strategię CSR. Co istotne, podobne preferencje wyboru mieli respondenci w przypadku porównywalnej wartości ofert (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak po 45 proc.). Jeśli oferta agencji miałaby wartość wyższą o 5 proc., nadal prawie jedna trzecia% zdecydowałoby się lub raczej zdecydowałoby (17 proc.) na współpracę z agencją pierwszą. Badanie pokazało, że im wyższa różnica w cenie, chęć na zaangażowanie agencji społecznie odpowiedzialnej maleje. Tylko 11 proc. respondentów wciąż pozostawało gotowych do współpracy, a ponad jedna piąta raczej rozważyłaby taką możliwość. O ile w przypadku porównywalnej wartości ofert nikt nie udzielił odpowiedzi „nie” i „raczej nie”, a 11 proc. pozostawało niezdecydowanych, to już w przypadku ceny wyższej o 5 proc. pojawiła się deklaracja na nie, a blisko 45 proc. ankietowanych nie potrafiła podjąć decyzji. Taki sam dylemat miałyby osoby, które zetknęłyby się z ofertą o 10 proc. wyższą, ale już raczej na współpracę nie zdecydowałoby się 17 proc., podczas gdy ponad 5 proc. powiedziałoby: „zdecydowanie nie”.

Działania z zakresu CSR mają według ankietowanych duży wpływ na konkurencyjność agencji na rynku.

Respondenci wskazali, że raportowanie i informowanie o realizacji zobowiązań CSR jest czynnikiem, który raczej pozytywnie (72 proc.) i zdecydowanie pozytywnie (17 proc.) wpływa na konkurencyjność agencji na rynku. W dalszej kolejności (odpowiednio 67 proc. i 28 proc.) pojawiły się inicjowanie działań edukacyjnych z zakresu CSR w branży reklamowej oraz inicjowanie wymiany know-how reklamowego z interesariuszami firmy. Promocja dobrych praktyk i standardów marketingu społecznego w społeczeństwie ma znaczenie dla ponad 94 proc. ankietowanych (odpowiednio 61 proc. i 33 proc.). Z kolei wdrożenie zasad ekologicznego biura nie ma wpływu na konkurencyjność dla połowy badanych, choć niemal druga połowa jest odmiennego zdania. Wprowadzenie polityki równowagi między życiem zawodowym i osobistym jest ważne dla 70 proc. klientów. Raczej pozytywny (prawie 40 proc.) lub zdecydowanie pozytywny (22 proc.) wpływ ankietowani widzą w umożliwieniu pracownikom pracy zdalnej czy utworzeniu budżetu szkoleniowego dla pracowników. Dla jednej trzeciej z nich nie ma to jednak znaczenia.

„CSR jest ważny dla klientów. Coraz częściej firmy posiadają swoje strategie odpowiedzialnego biznesu i traktują CSR poważnie. Wyniki ankiety pokazują, że podanie informacji, że agencja jest społecznie odpowiedzialna, może wpłynąć na decyzję o wyborze partnera. I choć nie jest to decydujący czynnik, to z pewnością dla wielu jest ważnym sygnałem, że w ten sposób agencja może stać się elementem łańcucha odpowiedzialnych dostaw, czyli realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Klienci poszukują odpowiedzialnych partnerów, oczekują inicjatyw z zakresu CSR i raportowania, w związku z tym na rynku pojawi się więcej takich podmiotów i nastąpi rozwój aktywności w tym obszarze. Fabryka Komunikacji Społecznej od wielu lat prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne w branży, dzielimy się dobrymi praktykami na szkoleniach, doceniamy najlepsze kampanie w konkursie Kampania Społeczna Roku. W tym roku wdrażamy strategię CSR na wielu poziomach, poznajemy oczekiwania naszych interesariuszy, stąd też to badanie. To bardzo ważny krok dla naszej firmy” – komentuje wyniki badania Izabela Sałamacha, PR & CSR Director w Fabryce Komunikacji Społecznej.

W ankiecie wzięli udział pracownicy instytucji publicznych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, firm komercyjnych i organizacji pozarządowych. Ponad 55 proc. respondentów zadeklarowała, że posiada swój kodeks etyczny.

PRoto.pl było patronem medialnym badania.


[1] Ankieta przeprowadzona w okresie 29 lipca-26 sierpnia 2014 r. przez Fabrykę Komunikacji Społecznej w ramach wdrażania strategii CSR, dzięki dofinansowaniu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (PARP)

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin