Firmy widzą realne korzyści z działań CSR - barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

dodano: 
12.06.2017
komentarzy: 
0

Ponad połowa firm odnosi korzyści z prowadzonych działań CSR. Są to przede wszystkim wzmocnienie wizerunku, zwiększenie zaufania i lojalności interesariuszy czy zyskanie zaufania i zaangażowania pracowników – to wnioski z badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)”. Badanie to zostało przeprowadzone po raz drugi wśród francuskich i polskich przedsiębiorstw należących do Izby.

Okazuje się, że działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przynoszą firmom realne i mierzalne efekty. 64 proc. badanych firm jako korzyść z działań CSR wymieniło wzmocnienie wizerunku, 52 proc. – zwiększenie zaufania i lojalności interesariuszy, a 44 proc. – zyskanie zaufania i zaangażowania pracowników. 11 proc. badanych  wskazało z kolei wzrost wyników finansowych.

Jak wynika z badania, działania CSR firmy realizują przede wszystkim dla dwóch grup: pracowników (91 proc.) i klientów (89 proc.). Większość ankietowanych firm (92 proc.) oferuje dodatkowe świadczenia socjalne, 82 proc. dba o rozwój zawodowy pracowników, a 68 proc. prowadzi politykę różnorodności.

Firmy, które działania kierują do klientów, kładą nacisk na wielokanałową komunikację (80 proc.), transparentność przekazywanych informacji (71 proc.) czy regularne badania satysfakcji (69 proc.). Z badania wynika także, że firmy, które prowadzą działania na rzecz społeczności lokalnych, realizują przede wszystkim projekty na rzecz ochrony środowiska (84 proc.), prowadzą też aktywność filantropijną – wspierają potrzebujących i lokalne organizacje pozarządowe.

35 proc. firm prowadzi działania krótkookresowe, a 27 proc. przeznacza na aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu środki finansowe w zależności od chwilowego zapotrzebowania. 1/3 przedsiębiorstw wciąż nie dostrzega korzyści z działań CSR – 30 proc. firm nie mierzy wyników działań, 28 proc. nie umie ich oszacować.

Z badania wynika także, że szczególnych działań wymaga edukacja w zakresie CSR. Potrzebne jest podnoszenie świadomości konsumentów, by ten obszar rozwijać. Z analizy CCIFP (a także z badania Havas Media Group) wynika bowiem, że 70 proc. konsumentów nigdy nie spotkało się z terminem CSR.

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2017 roku. Było adresowane do prezesów i osób zarządzających, dyrektorów działów CSR, PR, HR czy Marketingu. Udział w nim wzięło 67 firm.

Cały raport dostępny na stronie

(mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin