FOB przygotowało Mapę dobrych praktyk Celów Zrównoważonego Rozwoju

dodano: 
11.01.2019
komentarzy: 
0

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zawiera ona przykłady odpowiedzialnych działań 49 firm z Polski zakwalifikowananych do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” z 2017 roku. Dodatkowo FOB przypomina, że do 15 stycznia 2019 roku trwa nabór do kolejnej edycji raportu.

Mapa dobrych praktyk, dostępna na stronie, przygotowana w formie infografiki, ukazuje wkład kilkudziesięciu firm w osiąganie globalnych celów ONZ, które zostały wyznaczone do 2030 roku – czytamy w komunikacie FOB. Zawiera również wskazówki, jak wspierać i realizować ideę zrównoważonego rozwoju.

„Mapa dobrych praktyk SDGs (ang. Sustainable Development Goals – przyp. red.) to miniprzewodnik po tym, jak wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Polska również kontrybuuje do ich osiągnięcia. Zatem potrzebne są inspiracje i pokazywanie dobrych praktyk firm-liderów społecznej odpowiedzialności” – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna FOB.

Praktyki przedsiębiorstw zostały pogrupowane w pięciu obszarach – życie ludzi, dobro planety, rozwój gospodarczy, pokój na świecie, a także partnerstwo na rzecz realizacji CSR. Do każdej z grup przyporządkowano również konkretne cele.

Na infografice przy firmach i ich działaniach znajdują się linki kierujące do bazy dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu, dostępnej na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W komunikacie czytamy, że umożliwia to lepsze zapoznanie się z podejmowanymi dotychczas działaniami oraz z tym, jak firmy je realizują. FOB dodaje, że przygotowana mapa może stanowić źródło inspiracji dla organizacji, które planują zgłosić swoje działania do kolejnej edycji raportu. Jest ona również zapowiedzią dorocznej publikacji.

Stowarzyszenie przypomina, że do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” firmy mogą zgłaszać zarówno praktyki nowe, jak i długoletnie. Pod pojęciem nowych praktyki mieszczą się działania realizowane w 2018 roku, które nie były dotąd publikowane w raportach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za praktyki długoletnie uznawane są natomiast działania, które wcześniej opisano przynajmniej raz w wydanych raportach i które były kontynuowane w tym roku.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk są bezpłatne. Liczba zgłoszeń nie jest ograniczona, jednak należy pamiętać, że warunkiem kwalifikacji jest spełnianie wymogów zgodnych z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. (pm)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin