Forbes o CSR

dodano: 
23.11.2007
komentarzy: 
0

W najnowszym dodatku magazynu Forbes znajdujemy obszerny artykuł na temat CSR-u. Autor artykułu pisze, że ważnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu jest komunikacja, która umożliwia przepływ informacji. Przyczynia się ona do budowania efektywności i konkurencyjności, jednak nie buduje bezpośrednio relacji i reputacji. Autor stwierdza, że: „Jakość relacji z interesariuszami i wynikająca z tego reputacja jest w większym stopniu efektem zachowania organizacji niż rozpowszechnianych komunikatów płynących z otoczenia”.

Z artykułu dowiadujemy się także, że 80 proc. specjalistów ds. PR postrzega CSR jako narzędzie poprawy reputacji i wizerunku firmy. Autor zwraca uwagę na ważną rolę pracowników dopełnianiu polityki odpowiedzialności i stwierdza, że od nich powinno się zaczynać społecznie odpowiedzialne zadania. Wymienia też kila sposobów komunikowania o praktykach CSR. Jednym z nich jest udział w konkursach takich jak: „Dobroczyńca Roku”, „Złote Spinacze” czy „Firma równych szans”. Kolejnym dobrym sposobem jest prezentowanie raportów z działalności CSR np. w Internecie. Cenionym źródłem informacji jest wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce”.

Autor podkreśla jak ważne jest raportowanie działalności dla polityki informacyjnej firmy: „ taki właśnie raport staje się ważnym elementem budującym więź pomiędzy firmą, a jej otoczeniem społecznym. Efektem tego procesu są przemyślane i trafne rozwiązania, które wzmacniają wartość firmy. I jednocześnie wzmacniają otoczenie, w którym firma działa”. (mk) 

Źródło:

Forbes Dodatek, Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, czyli warto się chwalić, 01.12.2007
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin