.

 

Instytut Ochrony Środowiska szuka agencji do przeprowadzenia kampanii na temat marnowania żywności

dodano: 
20.07.2020
komentarzy: 
0

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ogłosił przetarg na opracowanie strategii i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej problemu marnotrawstwa żywności. Celem akcji jest m.in. zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu marnowania żywności oraz zapewnienie trwałej zmiany postaw społecznych przez oddziaływanie na kształtowanie indywidualnych systemów wartości i właściwych nawyków. Kampania skierowana będzie do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do osób, które potencjalnie marnują najwięcej żywności – czyli ludzie w wieku powyżej 30 lat, z wyższym wykształceniem oraz średnimi i wyższymi dochodami, mieszkający w dużych miastach.

W ramach kampanii wykonawca będzie musiał położyć szczególny nacisk na aspekt edukacyjny – na kształtowanie postaw i zachowań, budowanie pozytywnych wzorców sprzyjających ograniczeniu marnowania żywności i ochronie środowiska, upowszechnianie odpowiedzialnych, świadomych, pozytywnych wzorców oraz wzbudzenie prośrodowiskowej aktywności społeczeństwa – oraz zachęcać i motywować do wzięcia współodpowiedzialności za stan środowiska. Komunikacja z odbiorcą powinna być utrzymana w tonie bezpośrednim, szczerym i życzliwym, zrozumiałym oraz wiarygodnym i zarazem eksperckim.

Do zadań wybranej agencji należeć będzie m.in. opracowanie strategii kampanii, opracowanie, wykonanie i obsługa strony internetowej projektu wraz z pozycjonowaniem, przeprowadzenie kampanii radiowej i billboardowej, obsługa public relations oraz social media, organizacja dwóch spotkań prasowych, publikacja artykułów sponsorowanych w prasie oraz mailing.

Od zgłaszających się firm wymaga się zrealizowania w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie działalności, jeśli jest krótszy) co najmniej dwóch usług polegających na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej wraz z przygotowaniem jej koncepcji kreatywnej o wartości każdej z nich wynoszącej m.in. 400 tys. zł netto. Obie akcje dotyczyć muszą działań social mediach, przeprowadzenia internetowej kampanii reklamowej i działań z zakresu public relations. Oferenci muszą także wskazać co najmniej trzy osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: koordynatora – osobę, która odpowiadała za realizację co najmniej trzech usług wyżej wymienionych kampanii i koordynowała pracę min. trzyosobowego zespołu w przypadku każdej z wykazanych usług, moderatorów (min. dwóch pracujących wymiennie) – każda musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej trzech kampanii informacyjno–promocyjnych, w ramach których odpowiadała za moderowanie treści na kanałach social media.

Instytut wymaga wniesienia wadium w wysokości 17 tys. zł.

Wybrana firma będzie pracować dla IOŚ do 31 lipca 2021 roku. Zasięg kampanii estymowany jest łącznie na min. dwa miliony wyświetleń (przez cały okres trwania akcji).

Oferty można składać do 28 lipca 2020 roku elektronicznie za pomocą platformy lub listownie na adres IOŚ – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, kancelaria pok. 14. (ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin