Kampania „Nauka bez Barier” wspiera studentów z niepełnosprawnościami

dodano: 
18.09.2020
komentarzy: 
0

Ruszyła kampania „Nauka bez Barier” Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji akademickiej i nauki dla osób z niepełnosprawnościami. 

Głównym elementem działań jest platforma edukacyjno-informacyjna, która ma zachęcać środowiska akademickie i osoby z niepełnosprawnościami do dzielenia się ciekawymi projektami, a przedsiębiorców do współpracy ze światem nauki.

Dowiadujemy się, że mimo działań podejmowanych w dziedzinie dostępności edukacji na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych (obecnie to grupa około 25 tys. żaków, czyli ok. 2 proc. wszystkich studentów), według Najwyższej Izby Kontroli to nadal niewielki odsetek wśród wszystkich pobierających naukę w skali krajowej.
 
„Mimo poprawy warunków stwarzanych przez uczulenie dla osób z niepełnosprawnością, ich udział w populacji wszystkich osób zaliczanych do tej grupy społecznej jest wielokrotnie niższy od takiego samego wskaźnika ustalonego dla osób sprawnych” – podaje NIK. „Wśród nich (osób sprawnych) wynosi on około 3,6 proc., podczas gdy studenci niepełnosprawni stanowią tylko 0,4 proc. ogółu tej grupy” – czytamy w informacji prasowej. Dowiadujemy się również, że w siedmiu, spośród piętnastu skontrolowanych przez NIK uczelni, proces kształcenia osób z niepełnosprawnością nie odbywał się na zasadach, które dotyczyły osób sprawnych. Było to związane nie tylko z barierami architektonicznymi, ale także wynikało z utrudnień w dostępie do pełnej oferty dydaktycznej.

Kampania „Nauka Bez Barier” ma aktywizować osoby niepełnosprawne do korzystania z oferty studiów wyższych i podejmowania działalności naukowej oraz zwiększyć dostępność uczelni i środowisk akademickich dla niepełnosprawnych.

„W ramach kampanii »Nauka bez Barier« chodzi również o zachęcenie uczelni do rozszerzenia swojej oferty edukacyjnej i naukowej, nie tylko dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, ale również dla osób nieposiadających orzeczenia z chorobami przewlekłymi, czy też z zespołem Aspergera lub z dysleksją” – mówi Janusz Kocki, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus. „Chodzi o to, abyśmy jako społeczeństwo nie stracili żadnego naukowego talentu, bo są to wartościowi ludzie, którzy dzięki swojej wiedzy mogą w przyszłości przyczynić się do rozwoju kraju” – podkreśla. (kd)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin