.

Kampanie społeczne. Prognozy 2019

dodano: 
08.01.2019
komentarzy: 
0

Co przyniesie 2019 rok w obszarze kampanii społecznych? Eksperci przewidują, że nadal rozwijał się będzie trend współpracy z liderami opinii i influencerami przy komunikacji projektów społecznych, a przy organizacji kampanii coraz częściej będzie dochodziło do współpracy pomiędzy biznesem, instytucjami rządowymi, trzecim sektorem i mediami.

Paweł Prochenko, prezes Fundacji Komunikacji Społecznej

Nie sądzę, aby w 2019 roku nastąpił znaczący przełom w marketingu społecznym. W dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z rozwojem tzw. influencer marketingu, angażującego liderów opinii wykorzystujących swoje blogi i media społecznościowe.

Rozwój będzie zależał od tego, jak będą planowane zamówienia publiczne. Niestety brak otwartości instytucji na kreatywność, wynikający ze sztywnych wytycznych i procedur, sprawi jedynie, że nastąpi nieco większe otwarcie na inwestowanie większych budżetów w realizację kampanii w mediach społecznościowych, m.in. dlatego że nie można będzie liczyć na zasięgi organiczne.

Kampanie będą szukały autentyczności, idąc w stronę formy dokumentalnej. Testymoniale wciąż będą cieszyły się dużą popularnością. Zyskają też takie formy jak podglądany eksperyment społeczny.

Malina Wieczorek, właścicielka Telescope

Uważam, że przyszłością są kampanie zrzeszające tematycznie organizacje – łączące podmioty pozarządowe, rządowe, biznes i media – oraz szerokie dzielenie się informacjami i wiedzą. Przykładem niech będzie portal Szkoła Motywacji Fundacji SM – walcz o siebie, przeznaczony dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Według badań domu badawczego Maison & Partners Szkoła Motywacji osiągnęła po roku działania portalu najwyższy wynik w znajomości spontanicznej – nazwę portalu wpisała prawie 1/3 osób. Wśród tych, którzy słyszeli o Szkole Motywacji, znaczna większość (prawie 80 proc.) odwiedziła kiedyś jej stronę internetową.

Informacja o portalu, oprócz kampanii medialnej, została wysłana do prawie dziesięciu tysięcy organizacji zajmujących się zdrowiem i niepełnosprawnością, ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast i gmin oraz urzędów marszałkowskich, z zachętą do nieodpłatnego korzystania z nagrań w ich działaniach społecznych.

Myślę, że dzielnie się wiedzą jako najwyższym dobrem w obecnych czasach powinno stać się dla nas wszystkich priorytetem.

Bartosz Łopiński, współwłaściciel Propsy PR

W wielu tematach coraz wyższe mury dzielą tych ZA i PRZECIW. Chętniej słuchamy osób, z którymi się zgadzamy i których narracja wpisuje się w nasz stereotypowy świat. To trudne wyzwania dla PR-owców, a coraz bardziej wymagające kreatywności oczekiwania klientów sprawiają, że w 2019 roku kampanie społeczne powinny sprzyjać dwóm głównym celom: zmianie nawyków i osiąganiu efektów fundraisingowych. Już nie tylko nagłośnienie samego problemu społecznego będzie się liczyć.

Nowe nawyki konsumpcji mediów i nośników informacji będą wymagały od kreatorów kampanii społecznych szerszego podejścia: działań w zakresie media relations, relacji z celebrytami, liderami opinii, a także częściowo z biznesem, oraz tworzenia ekspertyz, raportów, analiz okraszonych infografikami i akcji specjalnych do grup docelowych. Kluczem będzie jak największe zaangażowanie odbiorców.

Wydaje się, że będziemy mogli także obserwować coraz odważniejszą narrację firm – za co wielkie propsy – wobec tematów społecznie trudnych, dotyczących niższej pozycji zawodowej kobiet, braku polityki komunikacyjnej wobec różnych mniejszości czy niedoceniania osób z niepełnosprawnością na płaszczyźnie zawodowej lub sportowej.

Jeśli chodzi o zakres tematyczny kampanii społecznych w 2019 roku, to przewiduję, że silniej niż dotychczas wypłyną dwa tematy. Pierwszy to negatywny wpływ przemysłu mięsnego na środowisko – dlatego przeczuwam też, że któryś z największych producentów w Polsce może wykorzystać ten trend w swoim modelu biznesowym, a co za tym idzie, także w komunikacji. Drugi temat, który pojawia się co roku, to kierowcy, ale tym razem nie w tym samym kontekście co zawsze, czyli bezpieczna jazda, lecz podnoszenie świadomości co do samej kultury poruszania się i zwykłej uprzejmości na drodze. Powstaje coraz więcej kanałów komunikacyjnych, w których podejmowana jest ta tematyka, w związku czym powinno się to też przełożyć na wzrost liczby kampanii społecznych dotyczących tego obszaru.

Zebrał Mariusz Borowik

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin