.

 

Kodeks Etyki Reklamy z nowymi przepisami dotyczącymi reklamy środowiskowej

dodano: 
02.03.2023
komentarzy: 
0

Rada Reklamy zaprezentowała nowe przepisy dotyczące reklamy środowiskowej. „Green Project” to inicjatywa samoregulacyjna stworzona w celu promowania etycznej komunikacji w takich reklamach. Jest odpowiedzią na coraz częstsze wykorzystywanie ekologii w celach czysto marketingowych.

Pierwszym założeniem jest to, że reklamy środowiskowe nie mogą naruszać społecznego zaufania do działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przekaz reklamy środowiskowej nie może być niezgodny ze stanem faktycznym, niemierzalny lub niemożliwy do zweryfikowania – czytamy.

Przepisy zakładają, że reklamy środowiskowe powinny być sformułowane w sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zrozumiałego języka. Terminologia środowiskowa lub naukowa może zostać użyta w reklamie środowiskowej, o ile jest ona istotna dla kompletności przekazu i zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy.

Dowiadujemy się również, że reklama środowiskowa powinna odnosić się do konkretnego produktu albo działania reklamodawcy, a w swym przekazie nie może w sposób bezpodstawny lub nieweryfikowalny rozszerzać skutku reklamowego na całą działalność reklamodawcy.

Dodatkowo, nowe przepisy zakładają, że reklamy środowiskowe powinny być oceniane indywidualnie, z perspektywy odbiorcy oraz z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych i językowych rynku, na którym będą emitowane.
       
Wszystkie przepisy dostępne są na stronie. (bs)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin