Konferencja: kobiety w lobbingu i rzecznictwie interesów w Polsce

dodano: 
07.02.2014
komentarzy: 
0

Czy „męski świat” decydentów traktuje po partnersku kobiety-lobbystki i kobiety-rzeczniczki? Jak będzie zmieniała się sytuacja na tym polu – jakie rysują się scenariusze na przyszłość? Odpowiedzi na te i inne pytania szukali paneliści dyskusji „Kobiety w lobbingu i rzecznictwie interesów w Polsce”.

W dyskusji panelowej wzięli udział: Monika Constant, dyrektorka Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, Piotr Frączak, prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członek Obywatelskiego Forum Legislacji (OFL), Anna Kadzikiewicz, zarejestrowana lobbystka (nr w rejestrze MAiC: 00132), Viewpoint Group i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Grażyna Kopińska, Odpowiedzialne Państwo (dawniej: Program Przeciwko Korupcji), Fundacja im. Stefana Batorego, kieruje Obywatelskim Forum Legislacji, Anna Mazgal,  pracująca na rzecz organizacji trzeciego sektora, członkini Young Advisors on Digital Agenda to Vice-President Neelie Kroes, OFL oraz dr Agnieszka Rymsza, kierująca działem Rzecznictwa w Fundacji Synapsis, OFL. Dyskusję moderowała dr Karolina Wigura z „Kultury Liberalnej”, komentatorka TVN 24 Biznes i Świat.

Już pierwsze pytanie – kim jest lobbysta – wzbudziło żywą dyskusję wśród panelistów. Dr Rymsza akcentowała rozróżnienie pomiędzy rzecznictwem a lobbingiem, podczas gdy większość dyskutantów stawiała znak równości między rzecznictwem a lobbingiem. Jej zdaniem, rzecznictwo to działalność na rzecz grupy dyskryminowanej, podczas gdy działalność lobbingowa opiera się na interesie ekonomicznym. Według Piotra Frączaka w lobbingu chodzi o obecność obywateli i ich aktywność w procesie tworzenia prawa. Anna Kadzikiewicz podkreśliła, że lobbing jako wpływanie na decydentów, również może polegać na reprezentowaniu potrzeb różnych grup, nie tylko w celu stricte ekonomicznym. Jeszcze dwa lata temu, była jedną z 4 kobiet lobbystek na kilkunastu zarejestrowanych w Sejmie lobbystów.

W dyskusji zwrócono także uwagę na zagadnienie prawnych regulacji działalności lobbingowej. Dr Rymsza poruszyła temat braku prawnej definicji oraz regulacji w sferze rzecznictwa. Grażyna Kopińska przywołała przykład Kanady jako kraju o optymalnych - jej zdaniem - regulacjach prawnych lobbingu.

Czym się różnią kobiety i mężczyźni w lobbingu? Zdaniem Anny Mazgal kobiety posiadają naturalną przewagę nad mężczyznami w dziedzinie miękkich strategii negocjacyjnych. Kopińska, opierając się na doświadczeniach Obywatelskiego Forum Legislacji, którym kieruje, uznała, iż strategie kobiet i mężczyzn są takie same. Przyznała jednak, że na podstawie prac OFL mężczyznom częściej zdarza się zrobić coś „na własną rękę”, bez konsultacji z resztą zespołu. Zaznaczyła, że nie można tego uogólniać. Jak zauważyła Monika Constant, w środowisku francuskich firm, które skupia Izba, przeważają raczej mężczyźni-lobbyści. Mniejsza liczba kobiet-lobbystek w dużej mierze wynika z tego, że kobietom brak odwagi, obawiają się podjęcia takiej pracy.

W późniejszej dyskusji, lobbysta Tomasz Zapalski wyraził opinię, że kobiety lobbystki niczym nie różnią się od lobbystów-mężczyzn. Jego słowa wywołały szeroką dyskusję, sprowadzającą się do określania roli kobiety w życiu społecznym, w rodzinie oraz potrzeby wspierania ich również na polu zawodowym, czemu służą dostępne już oferty szkoleń i kursów.

W trakcie odpowiedzi na pytanie o lobbing i rolę kobiet, jedna z panelistek poruszyła zagadnienie manipulacji, co spotkało się z żywym zainteresowaniem wszystkim dyskutantów. Anna Mazgal określiła manipulację jako narzędzie, z czym nie zgodziła się Anna Kadzikiewicz, twierdząc, że manipulacja jest negatywnym zjawiskiem, ponieważ oznacza np. zatajanie istotnych informacji w celu wpłynięcia na decyzję w pożądanym kierunku.

PRoto.pl było patronem medialnym wydarzenia.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin