Łukasz Wilczyński o wynikach Planet PR

dodano: 
17.08.2015
komentarzy: 
0

przychody netto (sprzedaż usług) w mln zł: 1,4 (2013) 2,9 (2014) 

fee income w mln zł: 0,5 (2013) 1,4 (2014)

 

W 2014 Planet PR odnotowała wzrost zarówno przychodów netto, jak i fee income. Duży wpływ na to miały zmiany, których wdrażanie rozpoczęliśmy w 2012 roku - znaczne poszerzanie wachlarza naszych usług, nawiązanie kilku kluczowych dla nas partnerstw, a także wydzielenie nowych marek. Dodatkowo od 2014 rozpoczęliśmy intensyfikację działań w kierunku wzrostu organicznego oraz budowy własnych produktów.

Kolejną kwestią była finalizacja w 2014 roku negocjacji z dużym klientem i podpisanie umowy składającej się z wielu usług w ramach spójnej kampanii komunikacyjnej.

Dodatkowo cały czas zacieśniamy współpracę z agencjami zagranicznymi, działającymi jako oddziały naszej sieci międzynarodowej (GlobalCom), pomagając polskim markom w działaniach na rynkach zagranicznych, jak i prowadząc na terenie Polski dla marek zagranicznych kampanie międzynarodowe i lokalne.

Łukasz Wilczyński, CEO Planet PR

Wyniki swoich agencji komentują także: Ryszard Solski, Przemek Staniszewski, Sebastian Hejnowski, Norbert Ofmański, Grzegorz Szczepański, Przemysław Mitraszewski, Joanna Pruszyńska-Witkowska i Anna Czaplicka

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin