Marcin Poręba odpowiada za komunikację społeczną i promocję w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

dodano: 
19.12.2018
komentarzy: 
0

Od 10 grudnia 2018 roku Marcin Poręba obejmuje stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora wydziału kultury, sportu, komunikacji społecznej i promocji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Został powołany przez prezydenta miasta Ludomira Handzla w drodze przeprowadzonego konkursu. Na tym stanowisku zastąpił Józefa Kantora.

1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie zarządzenie prezydenta Nowego Sącza, zgodnie z którym zostaną wprowadzone zmiany w organizacji nowosądeckiego urzędu. Zmienią się m.in. nazwy i zakresy obowiązków niektórych oddziałów, w związku z czym Marcin Poręba zostanie dyrektorem wydziału komunikacji społecznej i kultury.

W składzie nowego wydziału znajdą się m.in. biuro prasowe, zespół ds. organizacyjno-administracyjnych, zespół ds. kultury i sztuki oraz zespół ds. promocji i komunikacji społecznej. Do zadań Marcina Poręby jako dyrektora będzie należeć nadzorowanie prac związanych m.in. z realizacją polityki kulturalnej miasta, organizacją imprez masowych, redagowaniem i publikowaniem „Rocznika Sądeckiego”, prowadzeniem strony internetowej urzędu miasta oraz miesięcznika informacyjnego nowysacz.pl. Kierowany przez niego wydział będzie odpowiedzialny także za obsługę prasową urzędu i prezydenta, organizację spotkań z jego udziałem i przygotowywanie z nich relacji, a także organizację konferencji dla mediów i promowanie przekazów działań podejmowanych przez prezydenta.

Marcin Poręba od niemal dziesięciu lat jest pracownikiem naukowym. Aktualnie, oprócz obowiązków w nowosądeckim urzędzie, pełni od 2015 roku funkcję adiunkta Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Poprzednio (w latach 2009-2015) pracował w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Przed rozpoczęciem kariery naukowej przez 20 lat związany był z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, m.in. jako naczelnik wydziału finansów.

Poręba uzyskał stopień doktora na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wcześniej ukończył studia magisterskie w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. (bm)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin