.

 

Miasto Stołeczne Warszawa organizuje konkurs na kampanię społeczną „Uczestnictwo w Kulturze”

dodano: 
23.01.2018
komentarzy: 
0

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na kampanię społeczną pod hasłem „Uczestnictwo w Kulturze”. Zadaniem jest stworzenie strategii komunikacji z rekomendacją wyboru mediów oraz opracowanie koncepcji kreatywnej i linii graficznej akcji zachęcającej do uczestnictwa w kulturze na terenie stolicy.

Maksymalny planowany łączny koszt kampanii nie może przekroczyć 1 600 000 zł brutto.

Wnioski o dopuszczenie do uczestnictwa w konkursie można składać do 29 stycznia. Prace można będzie przesyłać do 26 lutego, a ogłoszenie wyników odbędzie się 7 marca 2018 roku.

„Uczestnik konkursu, którego praca uzyska największą liczbę punktów, ale nie mniej niż 75, otrzyma główną nagrodę, tj. zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Zdobywcom pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostanie wypłacona nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto). Warunkiem wypłacenia nagrody pieniężnej jest uzyskanie minimum 50 punktów za pracę konkursową” – czytamy w regulaminie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie. (pp)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin