„Nie pozwól, aby narodziły się w nim demony” – nowa kampania społeczna o przemocy wobec dzieci

dodano: 
13.09.2019
komentarzy: 
0

Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD) i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczęły we wrześniu 2019 roku nową kampanię społeczną „Nie pozwól, aby narodziły się w nim demony”. Akcja ma zwrócić uwagę na problem przemocy fizycznej i psychicznej wobec najmłodszych oraz edukować, jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie.

Jako główne cele akcji organizatorzy wskazują m.in.: zwiększenie czujności społeczeństwa na przemoc wobec dzieci, motywowanie osób z bliskiego otoczenia do działań chroniących dzieci, wpływanie na postawy młodzieży przez promowanie empatii wobec skrzywdzonych rówieśników, wsparcie profesjonalistów pracujących z rodzinami, pogłębianie wiedzy specjalistów oraz wspieranie rodzin zagrożonych przemocą.

Organizatorzy zwracają uwagę, że przemoc wobec dzieci może w późniejszym czasie prowadzić u nich do zaburzeń osobowości, trudności w budowaniu relacji z innymi ludźmi czy nawet powielania złych zachowań. Przypomina także, że najmłodszy samobójca w Polsce miał zaledwie pięć lat.

„Z naszych doświadczeń wynika, że w wielu rodzinach, w których dorośli skupieni są na konflikcie i nie potrafią poradzić sobie ze stresem, ofiarą staje się dziecko. Dziecko, które w tej sytuacji samo potrzebuje szczególnego wsparcia, może stać się ofiarą przemocy psychicznej: przedmiotem gry, manipulacji, nadużyć i zaniedbań ze strony rodziców. Czasem drobne nieporozumienia, codzienne sprzeczki w tzw. »dobrych domach«, urastają do rangi poważnych problemów, których nierozwiązywanie może stać się źródłem przemocy” – mówi Mirosława Kątna, przewodnicząca zarządu KOPD.

Kampania oparta jest na skojarzeniu z tatuażem, który pozostaje na zawsze, podobnie jak traumy z dzieciństwa. Akcję promuje spot przedstawiający chłopca siedzącego na podłodze w swoim pokoju, na którego plecach pojawia się tatuaż z twarzą demona.

W ramach kampanii przygotowano również materiały edukacyjne takie jak ulotki, broszury i plakaty, webinaria dla specjalistów pracujących z rodziną, rodziców, nauczycieli, kuratorów i policji oraz konspekty zajęć i warsztatów dla osób współpracujących z rodzinami.

Za koncepcję kreatywną kampanii odpowiada Agencja Reklamowa Radna. Akcja potrwa do końca 2019 roku. (ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin