NIK pozytywnie ocenia wydatki spółek Skarbu Państwa na sponsoring, media i doradztwo

dodano: 
27.11.2018
komentarzy: 
0

Spółki Skarbu Państwa wydawały z roku na rok coraz mniej pieniędzy na usługi doradcze i medialne. Podczas gdy łącznie na sponsoring, darowizny i mecenaty firmy wydały 896 mln zł, to na media przeznaczyły łącznie 300,4 mln zł – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli za okres 1 stycznia 2015 – 30 czerwca 2017 rok. Instytucja z inicjatywy własnej skontrolowała 20 spółek pod kątem wydawanych pieniędzy na usługi sponsoringowe, medialne i doradcze. Większość została oceniona pozytywnie.

NIK miał jednak zastrzeżenia m.in. do zlecania usług sponsoringowych mimo ujemnych wyników finansowych w roku poprzedzającym wydatek (robiło tak pięć firm) – to wbrew instrukcjom wydanym przez ministra Skarbu Państwa, które choć są niewiążące, to stanowią często podstawę do tworzenia wewnętrznych zasad organizowania sponsoringu. „W 13 spółkach zaniechania lub działania niezgodne z wewnętrznymi przepisami spowodowały ryzyko niegospodarności” – oceniła Izba w raporcie. Inne zastrzeżenia odnosiły się do zlecania usług bez wcześniejszego oszacowania ich wartości czy wybierania wykonawców przy omijaniu wewnętrznych procedur. NIK podał w wątpliwość też skuteczność promowania spółek za pomocą darowizn.

NIK na ogół ocenił jednak pozytywnie celowość działalności sponsoringowej firm. „Umożliwiła lub wspomogła (ona – przyp. red.) m.in. funkcjonowanie różnych dziedzin sportu zawodowego i amatorskiego, obiektów sportowych, realizację przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i biznesowych” – pisze kontroler. Pozytywnie oceniono również procesy ewaluacyjne działań sponsoringowych, a zastrzeżenia NIK miał jedynie do tych firm, które ograniczały się do sprawdzania, czy zlecone usługi zostały wykonane, a nie jaki miały efekt.

We wspomnianych na początku 300 mln zł na usługi doradcze i medialne dominowały wydatki na telewizję. NIK zauważa, że z roku na rok coraz więcej pieniędzy otrzymywała Telewizja Polska. Zmiana zaszła na drugiej pozycji – stacja TVN, która dotychczas wyprzedzała Polsat, znalazła się na trzecim miejscu, ponieważ „odnotowała znaczny spadek zleceń” – pisze NIK. Pieniędzmi ze spółek coraz mocniej wzmacniane było Polskie Radio. W przypadku prasy żaden z głównych wydawców nie przekroczył dziesięcioprocentowego udziału w wydatkach kontrolowanych spółek.

NIK poruszył też temat Polskiej Fundacji Narodowej, która dysponuje funduszem złożonym z dotacji spółek Skarbu Państwa. Kontroler pisze, że polskie firmy początkowo pozytywnie oceniły inicjatywę stworzenia Fundacji, która miała promować Polskę za granicą. Z czasem jednak, ocenia NIK, spółki Skarbu Państwa były „alienowane”, co pokazała np. zmiana statutu Fundacji bez wiedzy fundatorów lub wysyłane przez nich pisma z prośbami o przedstawienie planów działań PFN, które pozostały bez odpowiedzi do czasu zakończenia kontroli przez NIK. (mp)

Źródło:

nik.gov.pl, numer ewidencyjny kontroli: 172/2017/P/17/021/KGP. Skontrolowane spółki: PGE, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Bank Pocztowy, Grupa LOTOS, Lotos Petrobaltic, ENERGA, TAURON Polska Energia, Jastrzębska Spółka Węglowa, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty, TAURON Sprzedaż, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Enea, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE, Polskie Koleje Państwowe, Giełda Papierów Wartościowych, PKN ORLEN, Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „Dozamel”, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria”.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin