Pracownicy 50+ „zdeterminowani i terminowi". Raport o silversach w branży marketingowej

dodano: 
08.02.2021
komentarzy: 
0

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej opublikowała raport pt. „Silversi w sektorze komunikacji marketingowej”. Badanie dotyczyło potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych osób 50+ w sektorze komunikacji marketingowej.

Celem przeprowadzonych obserwacji było sprawdzenie stanu faktycznego, możliwości i problemów, jakich doświadczają osoby 50+ na rynku pracy w branży komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem osób z kwalifikacjami nieadekwatnymi do potrzeb sektora, chcących kontynuować lub rozpocząć pracę w branży marketingowej.

Dowiadujemy się, że pracownicy 50+ są osobami, które mają „chęć stabilizacji, przy jednoczesnym zdobywaniu nowego doświadczenia”. Czytamy, że są oni zatrudniani w mniej niż połowie badanych firm zajmujących się komunikacją marketingową, a dodatkowo większość z nich została zatrudniona przed ukończeniem 50. roku życia, przez co takie osoby „rozwijały się razem z firmą i nabywały w niej nowe kompetencje”. Dodatkowo czytamy, że 50-latkowie poszukujący zatrudnienia są uznawani za osoby „zdeterminowane, terminowe i takie, na które można liczyć”.

Oprócz tego wyniki pokazują, że głównymi obszarami zatrudnienia osób 50+ w sektorze komunikacji marketingowej są obsługa i kontakt z klientem czy obsługa tradycyjnych kampanii marketingowych. Czytamy, że w  połowie firm badanych w części ilościowej osoby 50+ zajmują stanowiska kierownicze.

Badanie pokazuje również, że najczęstszym powodem braku rekrutacji starszych osób jest „chęć utrzymania wizerunku młodego i dynamicznego zespołu oraz dążenie do inwestycji w rozwój i szkolenie młodych pracowników”, a dodatkową przeszkodą (tak twierdzi 3/4 pracodawców) są też gorsze kompetencje cyfrowe niż u osób dopiero wchodzących na rynek pracy. Oprócz tego czytamy, że „po stronie pracodawców najczęściej dominują bariery mentalne”, ponieważ ich opinie na temat osób 50+ często mają związek ze stereotypami, które przestawiają starszych jako tych, którzy „niechętnie się dokształcają, mają trudności w uczeniu się nowych technologii i częściej chorują”.

Dowiadujemy się jednak, że średni wiek „dezaktywacji zawodowej na przestrzeni 20 lat wydłużył się o 6,5 roku”. Czytamy, że w 2000 roku wiek ten wynosił 55 lat, w latach 2009-2012 wahał się w granicach 61 lat, a na koniec 2019 roku osiągnął średni wiek 61,6 lat. Autorzy raportu zaznaczają jednak, że przy tych wynikach należy wziąć pod uwagę fakt, że „po otrzymaniu emerytury część populacji dalej pracuje”, jednak te osoby nie są już wliczane do współczynnika zatrudnienia.

Dalej dowiadujemy się m.in., że mimo trudności związanych z wiekiem, mediana zarobków generacji 50+ w roku 2014 wynosiła 4 tys. zł brutto (wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń), wśród pracowników w wieku 51-64 było to 3,9 tys. zł, a osoby powyżej 64 lat mogły liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4,6 tys. zł. brutto. Czytamy też, że co trzeci mieszkaniec Polski przekroczył pięćdziesiątkę, dlatego „zachodzące zmiany społeczne nie mogą być sprowadzane wyłącznie do kwestii demograficznych”, a to z kolei wskazuje na duży progres grupy 50+ i możliwości ich rozwoju. Dowiadujemy się jednak, że należy pamiętać o tym, że grupa ta – jak inne – „nie jest jednolita, a wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych ma wpływ na jej kształt”.

Wyniki całego raportu można zobaczyć tutaj.

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, którą współtworzą Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Badanie składało się z trzech części – przeglądu ogólnodostępnych publikacji naukowych i popularno-naukowych, badania jakościowego (dotyczyło ono pracowników 50+ i pracodawców), które miało pokazać poziom zadowolenia z pracy, możliwości rozwojowe, a także badania ilościowego (obejmowało ono pracodawców), pozwalającego na uzyskanie informacji o strukturze zatrudnienia osób 50+ w kadrze, zajmowanych stanowisk, kompetencji czy potrzeb.

(kd)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin