REPR skrytykował przetarg PIAP. Teraz PIAP ogłasza kolejny z tymi samymi zapisami

dodano: 
16.03.2015
komentarzy: 
2

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów rozpisał przetarg na organizację i obsługę medialną III edycji Nocy Robotów. Przy organizacji drugiej edycji imprezy PIAP wprowadził zapis o minimalnej liczbie publikacji, jaką miała zapewnić agencja. Ten zapis, skrytykowany przez Radę Etyki PR, pojawił się także tym razem.

Dwa lata temu PIAP poszukiwał firm do organizacji i obsługi medialnej II edycji imprezy.  Jednym z zadań wymienionych w specyfikacji zamówienia było „pozyskanie mediów współpracujących (przedstawienie listy proponowanych mediów) min. 40 redakcji; negocjacja warunków współpracy dotyczącej bezpłatnych: publikacji informacji prasowych o Wydarzeniu (przed min. 60 publikacji i po min. 60 publikacji) oraz o PIAP”. Dodatkowo wybrana agencja miała zapewnić min. 15 wywiadów z organizatorami i partnerami imprezy. W opinii REPR-u punkty specyfikacji odnoszące się m.in. do zapewnienia określonej liczby publikacji, wywiadów i udziału organizatorów oraz partnerów imprezy w programach telewizyjnych naruszyły zasady etyki zawodowej PR. Według interpretacji Rady zapisy we wzorze umowy dołączonym do dokumentów przetargowych wykluczały możliwość negocjowania warunków po rozstrzygnięciu przetargu i zmiany specyfikacji, która stanowiła załącznik do umowy. Jednocześnie zamawiający przewidział kary za odstąpienie od jej realizacji. W tym roku PIAP zamieścił podobny zapis dotyczący liczby publikacji, tym razem wspominając także o blogerach. Bez istotnych zmian został również wzór umowy.

REPR: przetarg nieetyczny przez gwarancję publikacji. Agencja: to oczekiwane efekty

SIWZ i ogłoszenie o tegorocznym przetargu

Postępowanie dotyczące II edycji Nocy Robotów rozstrzygnięto w maju 2013 roku, za działania PR odpowiedzialne było Triple PR. Jak tłumaczyła wtedy przedstawicielka agencji, liczba publikacji wymieniona w specyfikacji była oczekiwanym efektem działań PR, a nie wymogiem. „Agencja nie otrzymuje wynagrodzenia ani kary umownej z tytułu osiągnięcia czy braku w/w liczby publikacji/pozycji” – wyjaśniała Anna Olkowicz, strategy director w Triple PR.  W tym roku oferty można składać do 20 marca. (ks)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin