.

 

PISF rozstrzyga przetarg na obsługę kampanii, odrzuca 5 z 8 ofert

dodano: 
29.07.2019
komentarzy: 
0

LoveBrands Relations wygrało przetarg organizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. W ramach współpracy agencja ma odpowiadać za usługi PR i e-PR w zakresie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych”, który jest przeprowadzany w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Pięć z ośmiu złożonych w przetargu ofert zostało odrzuconych – agencje mogą się odwoływać do końca lipca 2019 roku.

Gdy umowa zostanie podpisana, warszawska agencja zajmie się m.in. opracowaniem i wdrażaniem strategii działań PR (także w internecie) i relacjami z mediami, a także przygotowaniem mediaplanu czy koordynowaniem realizacji kampanii reklamowej projektu. Usługi mają być wykonane do 30 listopada 2020 roku.

PISF chciał przeznaczyć na realizację zamówienia niecałe 697 tys. zł brutto. Były trzy kryteria oceny ofert: koszt opracowania strategii marketingowej (30 proc.), wysokość miesięcznego ryczałtu dla agencji (30 proc.) i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (40 proc.).

Do Instytutu wpłynęło osiem ofert. O zlecenie walczyły agencje: Heroes, Aplan Media, Projekt PR, LB Relations, iPublicity, Content Zone, 38PR & Content Communication oraz Profile. Najwyżej swoje usługi wyceniła ostatnia firma (strategia za ponad 67 tys. zł, miesięczny ryczałt na poziomie 55 tys. zł), najniżej – Aplan Media (strategia za 590 zł, ryczałt w wysokości ponad 17 tys. zł).

Ostatnia oferta znalazła się w grupie pięciu odrzuconych. PISF podał różne powody – propozycja Aplan Media miała nie odpowiadać warunkom zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 2) oraz zawierać błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (art. 89 ust. 1 pkt. 6). Tak samo Instytut ocenił zgłoszenie Heroes i Projekt PR. PISF, poproszony o dodatkowe szczegóły, wskazał, że wprowadził zmiany w warunkach zamówienia już po złożeniu części ofert. Podał jednak, że oferenci nie złożyli jeszcze żadnych odwołań.

Oferty iPublicity oraz Content Zone zostały natomiast odrzucone w związku z podaniem „rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia” (art. 89 ust. 1 pkt. 4).

LB Relations, które wygrało, wyceniło strategię na 9840 zł, a miesięczny ryczałt na 15,7 tys. zł. PISF ocenił jej ofertę na maksymalną liczbę 100 pkt.; 38PR otrzymało 66,83 pkt., Profile – 52,90 pkt. (mp)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin