.

 

Polacy pozytywnie oceniają swoje kompetencje cyfrowe i dostrzegają ich znaczenie na rynku pracy

dodano: 
18.05.2021
komentarzy: 
0

2/3 Polaków pozytywnie ocenia swoje kompetencje cyfrowe, czyli biegłość w korzystaniu z technologii w zadaniach zawodowych – wynika z raportu Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja kariery”, poświęconego codziennemu życiu pracowników z technologiami.

Zobacz też: I kwartał 2021 na rynku pracy w PR: sytuacja nieco lepsza niż pod koniec zeszłego roku

Jako definicję kompetencji cyfrowych przyjęto w badaniu „zdolność do sprawnego wykorzystywania technologii, w tym urządzeń, internetu, programów – w codziennym życiu, pracy, nauce czy czasie wolnym”.

Okazuje się, że kompetencje cyfrowe są coraz ważniejsze zarówno dla współczesnych pracowników, jak i pracodawców. 67 proc. Polaków ocenia siebie pozytywnie pod tym względem. 30 proc. badanych ocenia swoje kompetencje cyfrowe średnio, a jedynie 4 proc. – negatywnie. Z badania wynika, że na ocenę nie miał znaczącego wpływu wiek respondentów. Odpowiedzi były jednak zróżnicowane ze względu na płeć – mężczyźni wyrażają pozytywną opinię o swoich kompetencjach częściej od kobiet (26 proc. do 19 proc.).

Co ciekawe, 44 proc. respondentów ocenia, że zbyt niskie kompetencje cyfrowe mogą być dla nich przeszkodą w poszukiwaniu nowej pracy. 65 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że w przyszłości kompetencje cyfrowe będą coraz ważniejsze na rynku pracy, a 60 proc. jest zdania, że w najbliższej przyszłości osoby o wyższych kompetencjach w tym zakresie łatwiej uzyskają awanse i podwyżki.

Źródło: pracuj.pl

Zdaniem 73 proc. badanych pracodawcy powinni wspierać pracowników w zdobywaniu nowych umiejętności cyfrowych. Jedynie 37 proc. respondentów wskazało, że podczas edukacji przekazano im wiedzę na temat korzystania z narzędzi cyfrowych.

Według 7 na 10 Polaków ogólny wpływ rozwoju technologii na rynek pracy w ostatnich latach jest pozytywny. Badani wskazywali tu przede wszystkim na większą dostępność pracy z dowolnego miejsca, łatwiejszą komunikację z klientami i współpracownikami oraz możliwość wyboru nowych narzędzi do wykonywania zadań. Pozytywnie oceniono także wpływ na efektywność pracy, satysfakcję z codziennych obowiązków zawodowych i prywatne relacje między współpracownikami.

Źródło: pracuj.pl

Najmniej pozytywnie badani ocenili wpływ na dwie kwestie: równość szans na rynku pracy oraz równowagę między pracą i życiem osobistym. (mb)

>>> Szukasz pracownika? Dodaj bezpłatne ogłoszenie na PRoto.pl!

O badaniu:

Badanie Pracuj.pl przeprowadzono metodą CAWI na grupie czynnych zawodowo osób w wieku 18-65 lat; liczba badanych wyniosła 1051 osób.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin