PR i reklama w mediach

dodano: 
15.11.2004
komentarzy: 
0

W najnowszym numerze Marketingu w praktyce, Iwona Kubicz pisze o wpływie nowych mediów na formę komunikacji marketingowej. Jej zdaniem charakter nowych mediów sprawia, że komunikacja przybiera formę dialogu, a co za tym idzie, w miejsce jednostronnych przekazów perswazyjnych, za jakie uważana jest reklama, pojawiają się formy dialogowe, czyli public relations. „Problem malejącego znaczenia reklamy i rosnącego znaczenia public relations w kształtowaniu komunikacji marketingowej należy rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia zmiany w funkcji pełnionej przez reklamę, ale również pod względem zmian, jakie zachodzą w otoczeniu medialnym reklamy. Nowe media zyskują bowiem i wnoszą nowe, istotne cechy, które kształtują komunikację rynkową. Nie tylko wchłonęły one wcześniej dostępne środki przekazu i przejęły ich walory, ale także rozwinęły własne instrumentarium technik komunikacji z użytkownikiem. Nowe media, ze względu na swoje cechy, w naturalny sposób faworyzują komunikaty PR, zastępując nimi przekazy reklamowe".

Źródło:

Marketing w praktyce, PR w nowych mediach, 01.11.2004, s.6
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin