Przedsiębiorcy stawiają na kulturę

dodano: 
14.04.2014
komentarzy: 
0

„Nie da się prowadzić działalności gospodarczej bez pewnej wrażliwości” –  uważa Dorota Adamska, Communication&Exter­nal Affairs Manager w BP Europa SE. O tym, dlaczego firmy wspierają kulturę i jak to wpływa na ich wizerunek, czytamy w Gazecie Finansowej.

Jak informuje tygodnik, przedsiębiorcy deklarują, że dzięki zaangażowaniu w kulturę i sztukę chcą realnie wpływać na gusta swoich klientów i zachęcać ich do aktywnego spędzania wolnego czasu. Jednym z ważniejszych kryteriów oceny jest to, na ile dana inicjatywa wpisuje się w strategię komunikacyjną firmy, czy umożliwia efektywne dotarcie do właściwej grupy odbiorców. „Już kilka lat temu przyjęli­śmy strategię działań w sferze kultury, by nie po­paść w pułapkę rozdawnictwa i nie dopuścić do rozmycia naszego wizerunku. Wybieramy pro­jekty o wysokiej wartości artystycznej, preferu­jemy inicjatywy transgraniczne, niosące przekaz korespondujący z dziedziną, w której działamy” – stwierdza Urszula Podraża, kierownik działu PR w firmie Kraków Airport.

Anna Kraińska, dyrektor Hotelu Polskiego Pod Białym Orłem w Krakowie, zaznacza, klient musi oprócz usługi hotelo­wej otrzymać coś więcej. „Czerpiemy pełną garścią z bogactwa Krakowa i w rewanżu za wykorzystywanie tych za­sobów próbujemy dodać naszą cegiełkę do kul­tury i sztuki. Sponsorowanie od paru lat wystaw jest z jednej strony świadomym działa­niem reklamowo-promocyjnym, budowaniem wizerunku firmy, poszukiwaniem nowych roz­wiązań na wyróżnienie na rynku turystycznym i podwyższaniem poziomu identyfikacji pra­cowników z firmą. Z drugiej jednakże strony jest świadectwem naszej odpowiedzialności za żywą tkankę artystyczno-kulturalną i jej rozwój" – dodaje.

Jak czytamy, chociaż sponsorowanie kultury nie od razu prze­kłada się na wyniki finansowe, to firma umac­nia swój wizerunek wiarygodnego partnera. „Ale tak naprawdę jest to coś więcej niż tylko sponsoring” – przekonuje Renata Renata Poreda, PR & communi­cation manager z Bright Junior Media. „To wzajemna wymiana do­świadczeń. Kultura inspiruje biznes do dalszych działań i ciągłego rozwoju. W moim odczuciu, to sytuacja win-win, gdzie obie zaangażowane strony odnoszą korzyści” – zaznacza. (mw)

Źródło:

Gazeta Finansowa, Wspieranie kultury jest trendy, Joanna Hojda-Pepaś, 11.04.2014
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin