Przemek Staniszewski o wynikach Walk

dodano: 
18.08.2015
komentarzy: 
0

przychody netto (sprzedaż usług) w mln zł: 17,6 (2013) 22,1 (2014) 

fee income w mln zł: 5,8(2013) 6,5 (2014)

Na przełomie 2013/2014 roku Walk PR podjął decyzję o zmianie strategii biznesowej i obok inwestycji w rozwijanie kompetencji procesowych, rozpoczęliśmy intensywne rozwijanie kompetencji optymalizacyjnych. Jeżeli za słuszny uzna się pogląd, że to PR jest dziedziną, która ma najwięcej zrozumienia dla procesu komunikacji oraz ogromny potencjał do tworzenia koncepcji „channel neutral”, czyli możliwych do zaimplementowania w różnorodnych kanałach, to w ślad za tym poglądem musi iść transfer wiedzy z zakresu optymalnego zarządzania procesami. W lipcu w Walk PR zakończy się etap wdrażania kilkunastu produktów tego typu, będących z naszej perspektywy dużą inwestycją. Diametralnie zmienia się też struktura zespołu i sposób zarządzania nim. Przeszliśmy od modelu, w którym manager daje rozwiązania, do modelu, w którym jego głównym zadaniem jest rozwijanie zespołu i kluczowych kompetencji. Klienci doceniają to podejście i w naszym portfolio projektów rośnie udział  takich, w ramach których tworzone są tzw. gniazda kompetencyjne, gdzie Accounci PR – mając swoje naturalne kompetencje – koordynują także szerokie działania komunikacyjne i wspierają klientów w obszarze tzw. zwinnego zarządzania procesami.  

Nasze doświadczenia pokazują wyraźnie, że nie jest prawdą, iż klienci nie chcą płacić za integrację usług. Chcą – muszą tylko widzieć, że po drugiej stronie jest rozwinięta taka kompetencja. Taki model działania oznacza zaangażowanie do projektów czasami wielu konsultantów branżowych i ekspertów z różnych dziedzin, a to wpływa na statystykę income fee. Naszą podstawową kompetencją nie jest więc tylko tworzenie produktów PR inhouse, ale umiejętność koordynacji złożonych projektów i branie odpowiedzialności za ich efekt. Ponieważ jesteśmy częścią grupy marketingowej Walk, ten kierunek jest naturalny.

Przemek Staniszewski, Managing Partner, Walk PR

Wyniki swoich agencji komentują także: Ryszard Solski, Łukasz Wilczyński, Sebastian Hejnowski, Norbert Ofmański, Grzegorz Szczepański, Przemysław Mitraszewski, Joanna Pruszyńska-Witkowska i Anna Czaplicka

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin