.

 

Rada Reklamy wprowadza „Kartę Ochrony Dzieci w Reklamie”

dodano: 
12.09.2019
komentarzy: 
0

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy zakończył prace nad „Kartą Ochrony Dzieci w Reklamie”, której zapisy dotyczą komunikatów kierowanych do dzieci oraz ich udziału w przekazach reklamowych. Karta wprowadzona została jako załącznik do Kodeksu Etyki Reklamy. Aktywny udział w tworzeniu zapisów brała także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Karta podzielona jest na trzy rozdziały. W pierwszym przedstawione są cele samoregulacji, takie jak świadomość zagrożeń, jakie może nieść reklama, czy ograniczenie nieuzasadnionej ekspozycji dziecięcych aktorów. Rozdział drugi zatytułowany „Reklama produktów i usług, której odbiorcami pośrednio mogą być dzieci” mówi o tym, że reklamy nie mogą zawierać treści lub scen m.in. podważających autorytet rodziców lub opiekunów, dyskryminujących ze względu na status materialny oraz zawierających podteksty seksualne. W rozdziale trzecim znajdują się zasady dotyczące dziecięcych aktorów, przedstawione są konteksty, w jakich dzieci nie powinny się pojawiać, oraz sytuacje, jakich należy unikać w procesie produkcyjnym.

Twórcy zaznaczają, że „Karta Ochrony Dzieci w Reklamie” jest kolejnym, po Samoregulacji Ochrony Żywności skierowanej do dzieci uchwalonej w 2014 roku, sygnałem ze strony KRRiT, że dobrowolne systemy samoregulacyjne skutecznie zapewniają wysokie standardy etyczne na rynku reklamy. W informacji prasowej czytamy również, że wszyscy członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali zapisy zawarte w Karcie i zadeklarowali konieczność jej promocji.

Rada Reklamy poinformowała, że nowa Karta jest już elementem branym pod uwagę w rozpatrywaniu skarg przez Komisję Etyki Reklamy.

Do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy należy aktualnie dziewięciu członków zwyczajnych (są to m.in. SAR, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce i Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska) oraz trzynastu międzynarodowych członków wspierających takich jak Unilever, Procter and Gamble DS Polska, Nestlé Polska i Grupa Żywiec. (ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin